Ἠλεκτρονικά μέσα: δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ τούς νέους.

+

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Τά σύγχρονα λεκτρονικά μέσα στήν πηρεσία το ποιμαντικο ργου τς κκλησίας».

Πέμπτη 12 ουνίου 2008

Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  Ἱερά Μονή Πεντέλης

Ἠλεκτρονικά μέσα: δίαυλος πικοινωνίας μέ τούς νέους.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ π.Καλλινίκου Μαυρολέοντος

Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μητροπόλεως Καρπάθου καί  Κάσου.

Ἔρχεται, λοιπόν, μιά μέρα ἕνας πιτσιρικάς γνωστός μου καί μοῦ λέει: «Πάτερ, θά μοῦ κάνεις ἕνα ρορό (rr) τό πισί (pc) γιατί κόλλησε;»

«Τί νά σοῦ κάνω;»

«Ἕνα ρορό (rr) τό πισί (pc) γιατί κόλλησε!».

«Τί ρορό τοῦ βρέ σύ» τοῦ λέω,

«Πᾶς καλά; Τί ἐννοεῖς;»

«Restart,γιατί κόλλησε»!

«Restart» = Ἐπανεκκίνηση δηλαδή!!!

Κι ἕνας ἄλλος διάλογος μεταξύ δυό νέων:

– Ὀμιτζί, ρέ Γιῶργο, κοίτα τί ἔπαθα!

– Λόλ ρέ σύ! Ἀφοῦ λίβαρες ἦταν νά μήν τό πάθεις;

Μήπως καταλάβατε σεῖς τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε; Οὔτε κι ἐγώ. Ἀλλά μετά ἀπό πολύμηνα «μαθήματα» μπορῶ τώρα νά σᾶς ἐξηγήσω:

Ὀμιτζί = omg = oh my god = ὤ θεέ μου

Λόλ = LoL = Laugh out loud = γελάω δυνατά

Λίβαρες <-> ἀπό τό leave πού σημαίνει φεύγω => ἔφυγες.

Κάπως ἔτσι μιλοῦν σήμερα οἱ νέοι μας. Οἱ νέοι τῆς νέας τεχνολογίας. Οἱ νέοι οἱ ΕΜΟ καί οἱ TRENDS. Οἱ νέοι πού ψάχνουν κι οἱ νέοι πού ψάχνονται. Οἱ νέοι πού χάνουν κι οἱ νέοι πού χάνονται. Οἱ νέοι τῶν 700 €. Οἱ νέοι οἱ ἄνεργοι. Οἱ νέοι πού ἀγωνίζονται. Οἱ νέοι τῆς «ψηφιακῆς Ἑλλάδας». Οἱ νέοι τοῦ myspace καί τοῦ facebook. Οἱ νέοι τοῦ mp3, τοῦ κινητοῦ, τοῦ msn, τοῦ blog, τοῦ i-pod, τῆς ψηφιακῆς τηλεόρασης. Εἶναι ἡ «γενιά Μ». Ἀπό τό ἀγγλοσαξωνικό multitasking = ταυτόχρονη χρήση ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν.  Εἶναι τά παιδιά μας!

Η σημερινή μας σύναξη ἀσχολεῖται τώρα μέ τό νέο. Τό νέο τοῦ σήμερα, τόν ἐνήλικά τοῦ αὔριο. Θά ἀρχίσω μέ μιά διαπίστωση:

Τά παιδιά εἶναι σήμερα μόνα τους!

Τά παιδιά μᾶς σήμερα εἶναι περισσότερο ἀπό ποτέ μόνα τους!

Τί θά κάνουμε γι΄αὐτό;

Μοῦ ζητήσατε νά ἀσχοληθῶ μέ τό τί μποροῦμε νά κάνουμε μέ τίς τεχνολογίες πού ἔχουμε στά χέρια μας… Ὅλοι λίγο πολύ ξέρουμε… Τό θέμα δέν εἶναι πῶς θά χρησιμοποιήσουμε τίς τεχνολογίες, αὐτό ἄν θελήσουμε μποροῦμε εὔκολα νά τό βροῦμε…

Προσωπικά θεωρῶ ὅτι τό θέμα ἀφορᾶ  ἐμᾶς τούς ἴδιους. Ἐμᾶς καί τόν καθένα μᾶς προσωπικά.

Εἴμαστε διατεθειμένοι νά κάνουμε κάτι; Εἴμαστε διατεθειμένοι νά δώσουμε κάτι, νά θυσιάσουμε κάτι γι’ αὐτά;

Ἐννοῶ, χρόνο, χρῆμα, προσπάθεια, ἀλλά ἴσως καί τόν τρόπο πού ὡς τώρα  βλέπαμε τά πράγματα…

Θέλουμε ἀληθινά νά πλησιάσουμε τό παιδί; Ἄν ἐτούτη ἡ συνάντηση βεβαιώνει πῶς ΝΑΙ, τότε χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε πῶς γιά νά βροῦμε τό «χαμένο» παιδί, χρειάζεται ἐμεῖς πρῶτοι νά πᾶμε. Ἐμεῖς χρειάζεται νά πᾶμε στόν τόπο του. Ἐμεῖς ὑποχρεωνόμαστε ἀπό τήν Παύλεια ἀγάπη νά «γίνουμε τά πάντα τοῖς πᾶσιν», ἐμεῖς ἔχουμε τήν εὐθύνη νά κατεβοῦμε στόν τόπο του. Μά προπάντων: ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεάνθρωπος κατεβαίνει, συγ-καταβαίνει στό δικό μας τόπο. Γίνεται παιδί, μικραίνει γιά νά «μεγαλώσει» ἐμᾶς.  Νά μᾶς κάνει παιδιά τοῦ Πατέρα Του, θεούς κατά χάρη. Καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος -ὁ πάντοτε ἐρχόμενος- πηγαίνει ἀργότερα ὡς ἐνήλικας νά συναντήσει τό κάθε Του παιδί προσωπικά – στόν δικό του τόπο.

Τήν Σαμαρείτισσα,  στόν τόπο τῆς δίψας της.

Τόν Λάζαρο, στόν τάφο του…

Τόν παράλυτο, τόν τυφλό, τόν Ματθαῖο…

Ἐμεῖς, πατέρες καί ἀδελφοί μου – πρέπει νά πᾶμε πρῶτοι.

Πῶς νά πᾶμε, τώρα; Αὐτό εἶναι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Ὡς αὐθεντίες; Ὡς ἐξουσίαν ἔχοντες; Ὡς εἰδήμονες ἤ ὡς σωτῆρες; Ὄχι. Ὡς ἀχρεῖοι δοῦλοι – ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη.

Μαθητεύσαντες.

Ἐμεῖς θά πᾶμε γιά νά μάθουμε τά παιδιά μας ποῦ βρίσκονται.

Ἐμεῖς θά σκύψουμε καί θά ἀκούσουμε.

Ἐμεῖς θά τούς δώσουμε τόπο νά μιλήσουν.

Πολλοί ἄλλοι μᾶς ἔχουνε ἤδη προλάβει.

Τούς ἔχουν δώσει ἕναν εἰκονικό τόπο.

Τούς ἔχουν χαρίσει μιάν εἰκονική ζωή. Μιάν «δεύτερη ζωή». «Sekond life» .

Τούς ἔχουν προσέξει μέ μιά εἰκονική ἀγάπη.

Ἔχουν ἐνδιαφερθεῖ γι’ αὐτούς μέ μιά εἰκονική ἐλευθερία.

Δηλαδή.

Τούς ἔχουν κλέψει τή ζωή, γιά μιά ψεύτικη.

Τούς ἔχουν δωροδοκήσει δίνοντάς τους εἰκονικό χῶρο στό διαδίκτυο καί τούς ληστεύουν τή ζωή ἁδρά!

Σκοπός μας λοιπόν εἶναι νά τούς δώσουμε ἀληθινό τόπο, γιά νά μιλήσουν, μήπως μέσα ἀπό τήν ἀγάπη μας καί τή θυσία μᾶς τούς συγ-χωρέσει ἡ Χώρα τῶν Ζώντων!

Προτάσεις

Χρησιμοποιοῦμε ἤδη τό ραδιόφωνο, τό διαδίκτυο, τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή γιά νά διαδώσουμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἀποκαλυπτικός σέ ὅλα τα μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς.

Μιά καί ἡ ποιμαντική διακονία, ὡς διαχρονική διακονία σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποσκοπεῖ στόν ἁγιασμό καί τή θέωσή του, καί ἀφοῦ εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ χρήση τῶν νέων τεχνολογιῶν, προτείνω τά παρακάτω, μέ μιά ἐπισήμανση: τά μέσα ἔχουν ἐπίδραση μόνο ἐάν τό περιεχόμενο πού προβάλλουν εἶναι ἐνδιαφέρον. Πέρασε ἡ ἐποχή τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ ἀπό τήν τεχνολογία καί μόνο. Τό περιεχόμενο τοῦ διαδικτύου εἶναι τόσο προκλητικό γιά ἕνα νέο, πού γιά νά τό ἀνταγωνιστεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, πρέπει νά στηριχθεῖ σέ ὅ,τι πραγματικά αὐθεντικό διαθέτει καί νά ἀποφύγει τίς τυποποιημένες καί τετριμμένες πρακτικές.

Κι ἀκόμη κάτι: Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά λάβει σοβαρά ὑπόψιν της ὅτι πλέον προχωροῦμε ὁλοταχῶς σέ μιά ἠλεκτρονική ἐποχή, ὅπου οἱ ὅποιες ἀπαγορεύσεις φαντάζουν ἀστεῖες, τό ἴδιο ἀστεῖο καί τό νά μένουμε στόν κόσμο μας. Ἄλλωστε, τό Ἴντερνετ σταδιακά ἔχει μπεῖ σ’ ὅλα τα σπίτια καί μέ εὐρυζωνικότητα.

Τά τελευταα χρόνια γινε μιά προσπάθεια γιά νημέρωση καί τήν χρησιμοποίηση τς τεχνολογίας το ντερνετ κυρίως, δέν θεωρομε μως πς καρποφόρησε. Τό ecclesia.gr ποτελε μιά προσπάθεια πού βαδίζει πρός τόν σωστό δρόμο.  Μητροπόλεις πού καναν τά πρτα τους βήματα ετε φτιάχνοντας σελίδες πού παρουσίαζαν τό ργο τους ετε χρησιμοποίησαν λεκτρονική λληλογραφία, μετά πό λίγο καιρό πέστρεψαν, ετε λόγω δυναμίας το προσωπικο τους ετε λόγω δυσκολίας τν Μητροπολιτν τους νά συμβαδίσουν μέ ατό, ξανά στήν γραφομηχανή καί στό fax. τσι βλέπουμε σελίδες στό πού χουν 3 καί περισσότερα χρόνια νά νημερωθον, Μητροπολίτες πού χουν πεθάνει νά πευθύνουν μηνύματα γιά τήν ρχή το Σχολικο τους…

Βέβαια δέν πρέπει νά διαγράψει κανείς τίς νοριακές κυρίως προσπάθειες ο ποες διακρίνονται τόσο γιά τήν καλαισθησία τούς σο καί γιά τήν συνεχ νημέρωσή τους.

α) ξιοποίηση τν νέων τεχνολογιν στήν Κατήχηση.

Πρωταρχική μέριμνά μας, πιστεύω, εἶναι νά ἀξιοποιήσουμε τίς πάμπολλλες δυνατότητες, ποῦ μᾶς δίνει ἡ νέα τεχνολογία στήν ὀρθόδοξη κατήχηση τῶν νέων.

 • 1. Θεωρῶ ἐπείγουσα προτεραιότητα τή σύσταση καί πρόσκοπτη λειτουργίας μις μάδας παραγωγς κατηχητικο λικο, μέ ἀμειβόμενο προσωπικό, σέ ὅλες τίς μορφές: ψηφιακούς δίσκους, dvd’ s, video κλπ.
 • Πρέπει νά σημειώσω ὅτι, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, μόνο ἕναν (1) ψηφιακό δίσκο μέ κατηχητικό ὑλικό παρῆγε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λεμεσοῦ Κύπρου,μέ τίτλο «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ».

δημιουργία το ψηφιακο δίσκου «Τό σπίτι το Θεο» εναι ποτέλεσμα μις συλλογικς προσπάθειας πού ποσκοπε στήν ποιοτική ναβάθμιση το μαθήματος τς θρησκευτικς γωγς πού προσφέρεται στά σχολεα Δημοτικς καί Μέσης κπαίδευσης.

Λαμβάνοντας πόψη τή ραγδαία νάπτυξη τν Νέων Τεχνολογιν καί τήν ξιοποίησή τους στό διδακτικό ργο, θεωρήθηκε παραίτητη δημιουργία το συγκεκριμένου ψηφιακο δίσκου, δεδομένου τι στήν Κύπρο δέν πάρχει νάλογο ψηφιακό λικό πού νά ποστηρίζει τό μάθημα τν Θρησκευτικν.

πιλογή καί συγκέντρωση το ψηφιακο λικο γινε μέ τέτοιο τρόπο στε νά δημιουργηθε μιά πηγή πού νά μπορε νά ξιοποιηθε πό κπαιδευτικούς καί μαθητές Δημοτικς καί Μέσης κπαίδευσης καθώς πίσης καί κατηχητές. Στό δίσκο ατό συγκεντρώνονται καί παρουσιάζονται κείμενα, εκόνες, χοι καί βίντεο μέ τρόπο εγλωττο καί πλό, συνθέτοντας μιά πλούσια ψηφιακή συλλογή. Πέρα μως πό μιά πλούσια πηγή γκυκλοπαιδικς γνώσης προσφέρει τή δυνατότητα λληλεπίδρασης το χρήστη μέ τό λογισμικό μέσα σ’ να διαδραστικό περιβάλλον μάθησης.

Πιστεύεται τι ξιοποίηση το ψηφιακο δίσκου «Τό σπίτι το Θεο» θά συμβάλει τά μέγιστα στήν ναθεώρηση τς προσέγγισης το μαθήματος τν Θρησκευτικν πό τούς κπαιδευτικούς καί τι ο μαθητές θά χουν τήν εκαιρία νά μπλακον σέ δραστηριότητες μέ μιά πιό λκυστική μορφή πού θά χει ς ποτέλεσμα τήν νάπτυξη θετικότερης στάσης γιά τή θρησκευτική γωγή.

 • 2. Χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιν στό κατηχητικό μάθημα.
 • Ἡ χρήση τοῦ Power point μπορεῖ νά κάνει ἀπίστευτα ἑλκυστικό καί κατά πολύ ἀποδοτικότερο τό μάθημά μας.

 • Ὑπάρχουν ἤδη καί κυκλοφοροῦν στό διαδίκτυο μικρά βεντεάκια, πού ἀναφέρονται σέ πολλά θέματα, πού μποροῦν νά γίνουν μιά θαυμάσια ἀφόρμηση -εἰσαγωγή, γιά ἕναν πλούσιο διάλογο.
 • Αἴθουσα home-cinema.
 • 3.

  Παραγωγή μικρν ταινιν μέ τά προγράμματα video maker γιά θέματα Κατήχησης. (Χριστούγεννα, Πάσχα, κοινωνικά θέματα, βίοι ἁγίων, διάρκειας 10-12΄ μέ σκοπό νά προκληθεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν.

Youtube

 • Τό Υoutube εἶναι μιά πολύ δημοφιλής ἰστοσελίδα, στήν ὁποία χρῆστες ἀπό ὅλο τόν κόσμο μποροῦν νά ἀνεβάσουν βίντεο μικρῆς διάρκειας πού ἔχουν δημιουργήσει οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί νά δοῦν τά βίντεο πού ἔχουν ἀνεβάσει οἱ ἄλλοι ἐπισκέπτες.

 • Νά προτείνουν θέματα τά παιδιά καί νά βρίσκουν τά ἴδια κείμενα-ὑλικό στό ψαχτήρι – μηχανές ἀναζήτησης, τά ὁποῖα θά ἀποτελοῦν βάση προβληματισμοῦ.
 • Προβολή βιντεοταινιῶν καί dvd’s ἀπό τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, τά θαύματά του κλπ
 • 4.

  ξιοποίηση το λεκτρονικο ταχυδρομείου.

 • Ἕνα εἶδος διαδικτυακής ποιμαντικῆς. Ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς νέους. Ἀπαντοῦμε στά θέματα ποῦ τούς ἀπασχολοῦν. Τούς ἐνημερώνουμε προσωπικά γιά θέματα ποῦ ἔχουν σχέση μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου, τήν ἐπιστήμη – τεχνολογία, τόν πολιτισμό, γιά ἄλλους ἀνθρώπους (καλλιτέχνες, ἠθοποιούς κλπ) ποῦ ψάχνονται, ἀγωνίζονται ἐνάντια στή φθορά καί τήν ἀλλοτρίωση καί ἄλλα. Μποροῦμε ἀκόμη νά στείλουμε κομμάτια ἄρθρων ἀπό ἐφημερίδες καί ἰστοσελίδες, ποῦ νά παραμπέμπουν σέ ὁλόκληρό το ἄρθρο μέ link. Οἱ νέοι μας βομβαρδίζονται καί κατακλύζονται ἀπό ἀγνωστικιστικές καί ἄλλες θεωρίες… Θά εἶναι εὔλογια νά βρίσκουν στόν ὑπολογιστή τούς κάποιο μήνυμα τῆς ἡμέρας, στοιχεῖα ἀπό τό συναξάρι, σύντομα πατερικά λόγια, μιάν ἀνάσα ζωῆς… Μποροῦμε ἀκόμη νά τούς προτείνουμε τήν ἄναζητηση ὀρθοδόξων κειμένων σέ συγκεκριμένες ἰστοσελίδες. Κι ἀφοῦ ἡ διάνοια τῶν νέων τρέχει στά πονηρά, ἅς προσπαθήσουμε νά τήν ἐκπαιδεύσουμε νά σερφάρει καί στά πνευματικά.

•5. Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων. MSN καί Skype.

 • Skype

Πρόγραμμα τό ὁποῖο ἐπιτρέπει στούς χρῆστες πού εἶναι συνδεδεμένοι στό Διαδίκτυο νά πραγματοποιοῦν δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις ἀπό ὑπολογιστή πρός ὑπολογιστή, ἤ μέ ἀντίτιμο πρός σταθερά καί κινητά τηλέφωνα. Μέσω τοῦ Skype παρέχονται, ἐπίσης, ὑπηρεσίες ἄμεσων μηνυμάτων, ἀνταλλαγῆς ἀρχείων κ.α.

 • Ὁ ὑπεύθυνος ἱερέας ὀργανώνει συζητήσεις LIVE μέσω MSN καί SKYPE. Μέ μιά web κάμερα, ἕνα ζευγάρι ἀκουστικά ἤ ἠχεῖα καί μικρόφωνο, μπορεῖ νά γίνει μιά συναρπαστική κατηχητική συνάντηση μέ μέλη ἀπ’ὅλα τα μέρη τοῦ κόσμου! Ἡ διεύθυνσή μου: f.kallinikos

 • 6. Συμμετοχή τν νέων στίς στοσελίδες τν νοριν. Νά συμπεριλαμβάνονται ἠχογραφήσεις καί βιντεοσκοπήσεις ἀπό ἀκολουθίες, Ἱερές Μονές καί Ναούς, ἐκκλησιαστικά μνημεῖα κ.α.
 • 7.

  Newsletter. Νά ἀποστέλλεται μηνιαῖο ἐνημερωτικό δελτίο ἀπό τή ζωή τῆς ἐνορίας στούς συνδρομητές-ἐνορίτες. (π.χ.Φανερωμένης Χολαργού).

•8. Δημιουργία διαδικτυακού μερολογίου (blog).

 • Τί εἶναι τά weblogs ἤ blogs;

Ἡ λέξη «weblog» προέρχεται ἀπό τό συνδυασμό δύο λέξεων: web πού σημαίνει Διαδίκτυο καί «log» πού σημαίνει καταχώρηση. Συνήθως χρησιμοποιεῖται ἡ σύντμηση «blog». Blogging ὀνομάζεται ἡ διαδικασία δημιουργίας καί φόρτωσης πληροφοριῶν σέ ἕνα blog, ἐνῶ ὁ δημιουργός λέγεται blogger.

 • Τά blogs ἤ ἱστολόγια, ὅπως λέγονται στά Ἑλληνικά, εἶναι εἰκονικά ἡμερολόγια πού ἀποθηκεύονται στό Διαδίκτυο καί μποροῦν νά δημιουργηθοῦν πολύ εὔκολα ἀπό ὁποιονδήποτε καθώς δέν χρειάζονται εἰδικές τεχνικές γνώσεις γιά τή δημιουργία τους. Τά blogs ἀποτελοῦνται γενικά ἀπό κείμενο καί εἰκόνες καί μπορεῖ νά ἔχουν μορφή ἡμερολογίου.

 • Τά ἱστολόγια βρίσκονται σέ διάφορους ἰστοχώρους, ὅπου τα ἄτομα μποροῦν νά ἐγγραφοῦν ὡς μέλη, καί μετά νά δημιουργήσουν καί νά δημοσιεύσουν τά blogs τούς καθώς καί σχόλια στίς καταχωρήσεις ἄλλων. Τά blogs μπορεῖ νά τά δεῖ εἴτε τό εὐρύ κοινό εἴτε μόνο μιά ἐπιλεγμένη ὁμάδα ἀνθρώπων, πού ἔχουν σέ τέτοια περίπτωση πρόσβαση σέ κάποιο συγκεκριμένο ἰστολόγιο.
 • Αὐτή τή στιγμή κυκλοφοροῦν 70 ἑκατομμύρια blogs. Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2007, ὁ ρυθμός δημιουργίας νέων ἱστολογίων ἔφτανε τά 1,4 νέα blogs ἀνά δευτερόλεπτο! Τά στοιχεῖα αὐτά, πού προέρχονται ἀπό τή μηχανή ἀναζήτησης blog Technorati, εἶναι ἐνδεικτικά της ραγδαίας διάδοσης αὐτῶν τῶν ἠλεκτρονικῶν ἡμερολογίων. Θέτουν ὅμως καί προβληματισμούς καθώς τά λεγόμενα splogs (ψεύτικα καί spam blogs) πού δημιουργοῦνται καθημερινά, ὑπολογίζονταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2007 σέ 3,000 ἕως 7,000 ἱστολόγια.

 • Βασικός προβληματισμός σέ σχέση μέ τά blogs εἶναι ὅτι κυρίως οἱ νέοι δημοσιεύουν φωτογραφίες τους, προσωπικά τους στοιχεῖα, φωτογραφίες καί στοιχεῖα τῶν φίλων τους καθώς καί λεπτομέρειες γύρω ἀπό τήν καθημερινή τους ζωή πού μπορεῖ νά διαβαστοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε στό Διαδίκτυο. Αὐτό σημαίνει ὅτι πολύ εὔκολα κακόβουλοι ἄνθρωποι μποροῦν ἁπλά καί χωρίς κόπο νά μάθουν λεπτομέρειες γιά ἕνα νέο ἤ μιά νέα, γιά τίς συνήθειές του, τά χόμπι του, τίς ἀγαπημένες ἀσχολίες τοῦ κ.λ.π., ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά τόν προσεγγίσουν πολύ εὔκολα.

 • Εἶναι λοιπόν πολύ βασικό νά γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν κάποιες προσωπικές μας πληροφορίες πού δέν πρέπει ποτέ νά δημοσιεύουμε στό Διαδίκτυο. Ἐπίσης, εἶναι πολύ βασικό νά κατανοήσουμε ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού μιά πληροφορία εἰσάγεται σέ κάποια ἰστοσελίδα παύει νά εἶναι προσωπική καί γίνεται δημόσια. Καί ἅς μήν ξεχνᾶμε ὅτι πολύ εὔκολα οἱ φωτογραφίες μᾶς μποροῦν νά ἀποθηκευθοῦν σέ ὁποιοδήποτε ὑπολογιστή καί νά χρησιμοποιηθοῦν χωρίς νά τό γνωρίζουμε σέ κάποια ἄλλη ἰστοσελίδα. Γιά παράδειγμα, μιά νεαρή κοπέλα πού εἶχε δημοσιεύσει στό προσωπικό της blog μιά φωτογραφία της, βρέθηκε ξαφνικά νά ποζάρει σέ ναζιστικό site. Ποιός θά τό φανταζόταν; Καί ὅμως εἶναι πολύ ἁπλό.

 • Μποροῦμε ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα νά παραθέτουμε κείμενα ἀπό τά Εὐαγγέλια, ἀπό τή σοφία τῶν Πατέρων, ἀπό τό Γεροντικό κ.λ.π. ἤ καί νά ὁρίζουν οἱ ἴδιοι οἱ νέοι κάποιο θέμα, γιά νά τούς δίνουμε ἔτσι ἀφορμή ν’ ἀναπτύσσεται ἕνας διάλογος, νά γράφουν τίς ἀπόψεις τους, νά σχολιάζουν κι ἔκεινοι κι ἐμεῖς… Νά καταγράφονται οἱ θέσεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας γιά σπουδαία θέματα, ποῦ ἀπασχολοῦν ὅλους τους νέους. Νά προτείνονται βιβλία ….

 • 9.

  Διοργάνωση εδικν μαθημάτων – σεμιναρίων γιά νά ἐφοδιαστοῦν τά παιδιά μας μέ τά ἀπαραίτητα ἠθικά καί ἐπικοινωνιακά ὅπλα γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς πολλούς κινδύνους ποῦ κρύβονται παντοῦ. Νά μάθουν νά ξεχωρίζουν τό δημόσιο ἀπό τό ἰδιωτικό, τό ὠφέλιμο ἀπό τό βλαβερό, νά μάθουν νά ξεχωρίζουν τήν ποιότητα! Ἔχουμε εὐθύνη: νά λέμε στά παιδιά τά ἀρνητικά στοιχεῖα, ὄχι ὅμως μέ τρόπο ἐξουσιαστικό, ἀλλά μέ σεβασμό στήν ἐλευθερία τους. Τό βάρος μάλιστα θά πρέπει νά πέσει στή δημιουργία κριτηρίων, ὥστε αὐτά ἀπό μόνα τους, εἰ δυνατόν, νά κάνουν τίς σωστές ἐπιλογές.

 • 10.νημέρωση καί τν γονέων. στοσελίδες: www.saferinternet.gr
 • 11.Διοργάνωση μερίδων σέ τοπικό πίπεδο. Συνεργασία μέ τήν «ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Οἱ νέοι, οἱ γονεῖς, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί οἱ ἱερεῖς θά γνωρίσουν χρήσιμα ἐργαλεῖα γιά τήν ἀσφαλῆ πλοήγηση στό διαδίκτυο, θά λάβουν πρακτικές συμβουλές ἀσφάλειας σ’αὐτό, θά γίνουν ἀναφορές στά συνηθέστερα προβλήματα ποῦ ἀντιμετωπίζουν στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. (Ι.Μ Δημητριάδος, Ἠλεία κ.α.)
 • 12. Δημιουργία λίστας μέ στοσελίδες κατηχητικο νδιαφέροντος. Νά γίνει συλλογή-λίστα ὑπαρχόντων ντοκυμαντέρ μέ σελίδες πού ἀναφέρονται σέ θέματα πίστεως, προβληματισμοῦ τῶν νέων καί πού προβάλουν τήν παγκόσμια τραγική κατάσταση πολλῶν λαῶν.(ὅπως http://www.exantas.ert.gr).
 • 13.

  Δημιουργία διαδικτυακν μαθημάτων ἁγιογραφίας, ὑμνολογίας, βυζαντινῆς μουσικῆς, «γνωρίζω τήν Ὀρθοδοξία», μαγειρικῆς…

 • 14.NewsSMS. Νά ἀποστέλλεται μήνυμα γραπτό μήνυμα (SMS) στό κινητό.
 • 15.NewsMMS. Νά ἀποστέλλεται μήνυμα μέ φωτογραφίες καί ἦχο (μήνυμα Multimedia Messaging System – MMS)

•16. Διοργάνωση θεματικο διαγωνισμο καί κθεση ψηφιακς φωτογραφίας.

 • 17.Διάδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν. (Λυδία 4Ε, «Λύχνος»ἰ.Μ.Πατρών, Θάρρι Ρόδου)

•18. Social networking – Κοινωνική δικτύωση

 • Οἱ ἰστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης ἀποτελοῦν εἰκονικές κοινότητες, ὅπου οἱ χρῆστες τοῦ Διαδικτύου ἔχουν τή δυνατότητα νά δημιουργήσουν τά εἰκονικά τους προφίλ καί νά ἀναπτύξουν ἕνα δίκτυο ἐπαφῶν, μέ τίς ὁποῖες μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέσω τῆς ἰστοσελίδας. Οἱ πιό διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικῆς δικτύωσης παγκοσμίως αὐτή τή στιγμή εἶναι τό Myspace καί τό Facebook.

 • Ἀξιοποίηση τῶν Κοινωνικῶν διχτύων (social networking): Τά κοινωνικά δίχτυα εἶναι ἕνας ὅρος πού μπῆκε τόν τελευταῖο χρόνο στήν ζωή μας, ἐνῶ ὑπῆρχε στό ἐξωτερικό πολύ πιό πρίν.
 • Μέ τόν παραπάνω ὄρο, ἐννοοῦμε τίς διαδικτυακές κοινότητες στίς ὁποῖες ἐντασσόμαστε ἐμεῖς καί οἱ φίλοι μας. Σέ αὐτούς τούς ἰστοχώρους ἀφήνουμε τά προσωπικά μας στοιχεῖα, φωτογραφίες, μουσική κα. Παράλληλα ἐπικοινωνοῦμε μέ γνωστούς καί φίλους πού εἴτε βλέπουμε συχνά ἤ ἔχουμε νά δοῦμε ἀρκετά χρόνια, ἐνῶ δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού μιλᾶμε μέ ἀνθρώπους πού δέν γνωρίζουμε καν ἀνταλάσσουμε ἐμπειρίες πάνω σε κοινά ἐνδιαφέροντά μας.

Τί εναι κοινωνική δικτύωση;

Ο στοσελίδες κοινωνικς δικτύωσης πιτρέπουν στούς χρστες νά δημιουργήσουν δικό τους περιεχόμενο καί νά τό μοιραστον μέ να ερύ δίκτυο τόμων, σέ ρισμένες περιπτώσεις καί σέ παγκόσμιο πίπεδο. πάρχει μεγάλος ριθμός τέτοιων πηρεσιν καί τό περιεχόμενο πού διαμορφώνεται πό τούς χρστες (user generated content) γίνεται λο καί πιό δημοφιλές. Ο πηρεσίες ατές πευθύνονται σέ ποικίλες μάδες τν χρηστν του Διαδικτύου, λλά χρησιμοποιονται κατά κύριο λόγο πό παιδιά καί νέους.

Ο στοσελίδες κοινωνικς δικτύωσης πιτρέπουν στό χρήστη νά δημιουργήσει καί νά σχεδιάσει τήν προσωπική του στοσελίδα, blog μερολόγιο χρησιμοποιώντας γραφικά, χρμα, μουσική καί εκόνες στε νά τς δώσει ξεχωριστό χαρακτήρα καί ταυτότητα. Στίς στοσελίδες ατές, τά παιδιά καί ο νέοι νταλλάσσουν σκέψεις καί πληροφορίες σχετικά μέ τά νδιαφέροντά τους, δημοσιεύουν καί νταλλάσουν τήν μουσική τους, δέχονται σχόλια πό φίλους καί πισκέπτες, δημοσιεύουν εκόνες καί βίντεο δικά τους φίλων τους καί συνδέονται μέ τίς στοσελίδες λλων χρηστν.

Σέ πολλές στοσελίδες μπορον πίσης νά διαδράσουν μέ φίλους τους σέ πραγματικό χρόνο μέσω πηρεσιν μεσων μηνυμάτων, chat room forum καί μπορον νά γνωρίσουν νέους φίλους, νά παίξουν παιχνίδια online, νά συμμετάσχουν σέ κοινότητες που χουν τή δυνατότητα νά συζητήσουν γιά τά νδιαφέροντά τους μέ λλους καί νά λάβουν μέρος σέ διαγωνισμούς καί κουίζ.

 • Τά πιό γνωστά sites, στά ὁποῖα θά βρεῖτε χιλιάδες γνωστούς καί ἀγνώστους εἶναι:

http://www.facebook.com/

http://www.hi5.com/

http://www.myspace.com/

καί μερικά ἑλληνικά ὅπως εἶναι τά:

http://www.fatsa.gr/

http://www.zoo.gr/

http://www.akazoo.gr/

Εἶναι ἀξιοπερίεργο τό γεγονός ὅτι τά συγκεκριμένα sites ἰδίως τοῦ ἐξωτερικοῦ ξεκίνησαν στήν ἀρχή σάν μικρές ἀκαδημαϊκές κοινότητες πού ἦταν κλειστές στό εὐρύ κοινό. Ὅμως ὅταν ἔγιναν ἀντιληπτά ἀπό τόν πολύ κόσμο ἡ συμμετοχή ἦταν μαζική.

Στήν Ἑλλάδα τό 2007 ἦταν ἡ χρονιά σταθμός γιά τούς παραπάνω ἰστοχώρους καί ἰδίαιτερα γιά τό http://www.facebook.com/ τό ὁποῖο ἀπέκτησε χιλιάδες μέλη καί εἶναι τό δημοφιλέστερο στίς ἡλικίες ἀπό 20 καί πάνω. Ἔγινε σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τούς περισσότερους νέους.

•19. Facebook. νοριακές μάδες. Παρουσίαση φωτογραφικο καί λλου λικο στήν μάδα. ργάνωση συναντήσεων.

 • Myspace
 • Τόν Αὔγουστο τοῦ 2003 ἱδρύθηκε ἡ πλατφόρμα κοινωνικῆς δικτύωσης Myspace, ἡ ὁποία σήμερα, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ἰδιοκτήτριας ἑταιρείας, φιλοξενεῖ ἐπάνω ἀπό 200 ἑκατομμύρια λογαριασμούς χρηστῶν. Τό Myspace δίνει τή δυνατότητα στά μέλη του νά δημιουργήσουν τό εἰκονικό τους προφίλ, νά γνωρίσουν ἄλλους χρῆστες, νά ἐπικοινωνοῦν μέ τούς φίλους τους, καθώς καί νά ἀναπτύξουν πληθώρα ἄλλων δραστηριοτήτων.

 • Facebook
 • Τό Facebook εἶναι μιά ἐξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικῆς δικτύωσης. Δημιουργήθηκε τό 2004 καί σήμερα ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 34 ἑκατομμύρια ἐνεργά μέλη. Στόν ἰστοχῶρο αὐτό μποροῦμε νά δημιουργήσουμε τό εἰκονικό μας προφίλ καί νά ἐπικοινωνήσουμε ποικιλοτρόπως μέ ἄλλα ἄτομα.

 • 20.

  Ατόματες Δημοσκοπήσεις: Ὀργάνωση δημοσκοπήσεων μέσω Internet ἤ μέσω τηλεφώνου, γιά νά διαπιστώσουμε τίς ἀπόψεις τῶν νέων σέ κάπιο θέμα. Στήν περίπτωση τοῦ τηλεφώνου ἐνεργεῖ αὐτόματος τηλεφωνητής. Συλλέγονται οἱ ἀπαντήσεις καί ἀναλύονται.

 • 21.Online Forums. Θεματικές ἑνότητες σέ ἰστοσελίδες ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νά ξεκινήσει τή συζήτηση πάνω σε ἕνα θέμα καί νά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι μέ τίς ἀπόψεις τους.
 • Τί εναι να chat room;
 • Ἕνα δωμάτιο ἀνοιχτῆς ἐπικοινωνίας, γνωστό στήν γλώσσα τοῦ Διαδικτύου ὡς chat room, προσφέρει ἄμεση (συγχρονισμένη) ἐπικοινωνία σέ πραγματικό χρόνο. Τά chat rooms εἶναι εἰκονικά μέρη, ὅπου ἄνθρωποι ἀπό ὅλο τόν κόσμο μποροῦν νά «συναντηθοῦν» καί νά «συνομιλήσουν» μέσω μηνυμάτων πού γράφουν μέ τό πληκτρολόγιό τους. Ὅπως ἀποκαλύπτει καί ἡ λέξη «συγχρονισμένη», γιά νά κάνει κανείς chat μέ ἄλλα ἄτομα, πρέπει νά τά «συναντήσει» τήν ἴδια ὥρα σέ ἕνα chat room.

 • 22.

  Πολύ δημοφιλῆ εἶναι τά ἀποκαλούμενα «Instant Messenger Programs» (Προγράμματα μεσων Μηνυμάτων), μέσω τῶν ὁποίων μπορεῖ κανείς νά πληροφορηθεῖ πότε οἱ φίλοι του εἶναι συνδεδεμένοι στό Διαδίκτυο. Τότε μπορεῖ νά τούς καλέσει σέ συνομιλία, νά τούς στείλει μηνύματα, ἀρχεῖα, κ.λπ. τά ὁποῖα θά λάβουν καί μποροῦν νά διαβάσουν ἄμεσα.

•23. Second life

 • Πρόκειται γιά παιχνίδι πού παίζεται σέ ἕνα εἰκονικό περιβάλλον μέσω τοῦ Διαδικτύου. Στό περιβάλλον αὐτό, οἱ χρῆστες μποροῦν μέσω τῶν avatar τούς νά ἐξερευνοῦν, νά κοινωνικοποιοῦνται, νά δημιουργοῦν φίλους, νά ἀναπτύσσουν ἀκόμα καί οἰκονομικές δραστηριότητες. Μέ ἄλλα λόγια, οἱ χρῆστες μποροῦν νά διαμορφώσουν μιά δεύτερη ζωή στό Διαδίκτυο, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Σεβασμιώτατοι, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἕνας νέος μοῦ εἶπε : Μακάρι, πάτερ, νά ὑπῆρχε κι ἕνας ἐφημέριος ἱερέας στίς συζητήσεις μας, στίς ἰστοσελίδες μας, στίς παρέες μας στό διαδίκτυο… Νά μπορούσαμε νά τοῦ μιλήσουμε, νά μᾶς μιλήσει, νά τόν ἀκούσουμε!

Λοιπόν, τί λέτε;

Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐπεκτείνουμε τήν ἐφημερία μας καί στό χῶρο τῶν νέων τεχνολογιῶν;

Σᾶς εὐχαριστῶ ποῦ μέ ἀκούσατε. Μέ χαρά θά περιμένω τίς παρατηρήσεις σας.

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων

Εὐχαριστίες πολλές:


Ἀρχιμ. π.Συμεών Βενετσιᾶνο

π.Γεώργιο Δορμπαράκη

π.Θεμιστοκλῆ Μουρτζανό

π.Ἠλία Παπαδόπουλο

π. Παναγιώτη Κωστούλα

Δρα.Λουδοβίκο Τουρατζίδη

κ.Ματθαῖο Τσιμιτάκη

κ.Γιάννη Καματάκη

κ.Σταῦρο Κόλλια

κ.Γιῶργο Σκευοφύλακα

κ.Διονύσιο Γιακουμακάτο

κ.Νικόλαο Ματζούρη

κ.Παναγιώτη Ντουρῆ

κ.Παναγιώτη Ματσινόπουλο

κ.Ἀνδρέα Χαλκιᾶ

κ.Γιάννη Χαλκιᾶ

κ.Πανωραία Κανελλοπούλου

δ.Εὐδοξία Μαστρολέων

δ.Ἀναστασία Χαλκιᾶ

δ.Μαρία Χαλκιᾶ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Ἄρθρα σέ ἡμερήσιες ἐφημερίδες καί περιοδικά.
 2. Τεύχη τοῦ περιοδικοῦ RAM καί HITECH.
 3. Ἰωάννας Χρήστου:Παιδί καί ἠλεκτρονικό παιχνίδι. Ἐκδόσεις «Ταξιδευτής»
 4. Ὀδυσσέα Εὐαγγέλου καί Νίκης Κάντζου: Δι@δίκτυο κ@ι δι@πολιτιστική ἐκπ@ίδευση, εκδόσεις «Ταξιδευτής»
 5. Περιοδικό «Κ», 11-5-2008, Παιδιά καί Ἴντερνετ.
 6. Περιοδικό «Ψηφιακή Ἑλλάδα».
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΛΑ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΝΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ;
 • 8. ερευνα ινστιτουτου οπτικοακουστικων μεσων

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών.

Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων.

Καταγραφή-διερεύνηση στοιχείων και απόψεων 12 αρμόδιων φορέων & υπηρεσιών.

Ὑπεύθυνοι έρευνας: Γιάννης Κατερέλος, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος

8. Ἰστοσελίδες στό διαδίκτυο.

Σέ λίγα χρόνια ἀπό σήμερα ἡ κατάσταση στίς προηγμένες χῶρες προβλέπεται νά ἔχει δημιουργηθεῖ ὡς ἑξῆς:

Κάθε μαθητής θά ἔχει τό δικό του φορητό ὑπολογιστῆ.

Κάθε σπίτι θά ἔχει τή δική του συσκευή συνδυασμένης τηλεόρασης / ὑπολογιστή μέ πιθανό κόστος μικρότερό των 300 €.

Κάθε σπίτι καί κάθε μαθητής θά εἶναι συνδεδεμένοι μέ τό Ἰντερνέτ.

Κάθε ἄτομο, σχεδόν σέ κάθε ἡλικία, θά μπορεῖ νά ἔχει ἄμεση πρόσβαση στούς καλύτερους καθηγητές τοῦ κόσμου πάνω σε κάθε θέμα.

Κάθε ἄτομο θά ἔχει πρόσβαση στίς καλύτερες βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, σέ διαδραστικά ἐπιστημονικά μουσεῖα καί αἴθουσες τέχνης.

Κάθε ἄτομο θά συνδέεται τακτικά μέ ἄλλα ἄτομα ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο καί θά σχεδιάζουν μαζί τα δικά τους παιχνίδια ἤ ἐκπαιδευτικές ἐφαρμογές.

Κάθε νέος γονιός θά εἶναι ἐκπαιδευμένος νά ἔχει τή δυνατότητα νά ἀναπτύσσει τό φανταστικό ἀρχικό δυναμικό των παιδιῶν, νά μπορεῖ νά ἀναγνωρίζει διαφορετικές ἰδιοσυγκρασίες καί διαφορετικούς τρόπους μάθησης καί σκέψης.

Κάθε παιδί 4 ἐτῶν θά μπορεῖ νά διαβάσει, γράψει, συλλαβίσει, μετρήσει, προσθέσει, ἀφαιρέσει, πολλαπλασιάσει, διαιρέσει, συνθέσει τίς δικές του ἱστορίες, σχεδιάσει, ζωγραφίσει καί μιλήσει 3 ἤ 4 γλῶσσες. Ὅλα αὐτά ὅμως θά τά ἔχει μάθει μέ διασκέδαση καί παιχνίδι.

Ἡ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ ἀπό τή γέννησή του θά ἐλέγχεται τακτικά ὥστε ἡ ὅραση, ἡ ἀκοή καί οἱ ὑπόλοιπες αἰσθήσεις του νά εἶναι σέ πολύ καλό «μαθησιακό ἐπίπεδο».

Κάθε παιδί 5-6 ἐτῶν θά ξεκινάει τό σχολεῖο μέ ἴσες δυνατότητες ἀνάπτυξης ὅλων των ἱκανοτήτων του.

Τό σχολεῖο θά εἶναι ὁ καλύτερος χῶρος διασκέδασης. Μιά βάση ἀπό τήν ὁποία τό παιδί θά μπορεῖ νά ἐξερευνήσει καί νά ἀποκτήσει ἐμπειρίες ἀπό τόν κόσμο τῆς γνώσης.

1. Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπέναντι στίς νέες τεχνολογίες πρέπει νά εἶναι διακριτικά θετική, πού σημαίνει ὅτι οὔτε πρέπει νά δαιμονοποιήσει τίς τεχνολογίες οὔτε καί πλήρως ἄκριτα νά τίς ἀποδεχθεῖ.

Θεολογική βάση γι’αὐτό ἀποτελεῖ ἡ ἐνσάρκωση τοῦ ἴδιου του Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση, χωρίς ὅμως ἁμαρτίας. Ἔτσι λοιπόν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας, ἀλλά μέ ἐπιφύλαξη γιά ὅ,τι ἀρνητικό ὑπάρχει.

2. Ὅλη ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς στηρίζεται στήν οὐσία πάνω σ΄ αὐτήν τή στάση. Τό ἔργο τῆς Θεολογίας μάλιστα αὐτό εἶναι: νά κατανοεῖ τόν κόσμο καί νά προσπαθεῖ μέσα σ?αὐτόν νά μαρτυρήσει περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ δέ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά βρίσκει τρόπους προσέγγισης τοῦ κόσμου, βασισμένη στή θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε αὐτός ὁ κόσμος νά γίνεται βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅπως τό λέει ὁ ἀπ. Παῦλος:   Τοῖς πάσι γέγονα τά πάντα, ἴνα πάντως τινάς σώσω. Κλασικό παράδειγμα ἐφαρμογῆς τῆς στάσεως αὐτῆς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Μ. Βασιλείου  «Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», ὅπου τονίζει πῶς ὅ,τι καλό προσφέρουν τά ἑλληνικά γράμματα πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται καί νά ἀποφεύγουμε ἁπλῶς ὅ,τι ὁδηγεῖ στήν κακία καί στήν εἰδωλολατρία.΄Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία καί στή σημερινή ἐποχή ἤδη ἔχει ἀξιοποιήσει πολλά ἀπό τά μέσα τεχνολογίας, ὅπως π.χ. τό ραδιόφωνο.

3. Ἔτσι τά ἠλεκτρον. μέσα εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τά προσλάβουμε καί νά τά ἀξιοποιήσουμε, ἰδιαιτέρως γιά τήν προσέγγιση τῶν νέων.

Σήμερα ἡ τεχνολογία μέσω τῆς χρήσης τοῦ ὑπολογιστῆ καί τοῦ διαδικτύου ἔχει γίνει ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς μας σέ τέτοιο βαθμό ὥστε ἡ μή χρήση τους νά καθιστᾶ τούς ἀνθρώπους σχεδόν ἀναλφάβητους.

Γιά τή παιδική ἡλικία, ἡ ἐξοικείωση μέ τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή εἶναι ἀπαραίτητη τόσο γιά τήν ἐξέλιξή του, ὅσο καί γιά τή μελλοντική του ἀποκατάσταση. Τό παιδί μέ τήν κατάλληλη καθοδήγηση, μπορεῖ νά γνωρίσει ἕνα νέο κόσμο ἐνημέρωσης, ἐκπαίδευσης καί ψυχαγωγίας μέ τρόπο παιγνιώδη καί δημιουργικό. Ἐγκυκλοπαίδειες, πληροφορίες, εἰδικά σχεδιασμένα προγράμματα καί παιχνίδια, ἐνισχύουν τίς δεξιότητες, τήν παρατηρητικότητα καί τή προσαρμογή τῶν παιδιῶν στίς νέες τεχνολογίες.

Δέν εἶναι ὑπερβολή ἄν ποῦμε ὅτι, ὅσο πολύτιμα ἦταν τόν περασμένο αἰώνα ἡ γνώση γραφῆς καί ἀνάγνωσης, ἔτσι καί σήμερα τόν 21ο αἰώνα ἡ γνώση Η/Υ καί ἡ χρήση τοῦ διαδικτύου εἶναι ἕνα παράθυρο στόν κόσμο, ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο ὅπου ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τό πόσο δημιουργικά καί θετικά θά τό χρησιμοποιήσουμε γιά προσωπικό καί τό κοινωνικό ὄφελος.

Τό διαδίκτυο καί ὁ ὑπολογιστής εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο ἐνημέρωσης καί ψυχαγωγίας πού ἀντικατοπτρίζει τήν κοινωνία μας μέ ὅλες τίς θετικές καί ἀρνητικές της πλευρές.

This entry was posted in Νέες τεχνολογίες, Ποιμαντική νέων. Bookmark the permalink.

4 Responses to Ἠλεκτρονικά μέσα: δίαυλος ἐπικοινωνίας μέ τούς νέους.

 1. Πατερα Καλλινικε,ειμαι ο παλαιος σου μαθητης,εχασα το κινητο μου μαζι με ολα τα τηλεφωνα μεσα,και κυριος το δικο σου.ειμαι περηφανος για το εργο σου στην Καρπαθο και οχι μονο.O θεος να σε εχει καλα,και να προσευχεσαι για ολους εμας,να κανουμε το θελημα του Θεου.

 2. Ο/Η Ν. Γ. Στρατίκης λέει:

  Είναι πολύ σημαντικά, ενδιαφέροντα και άκρως επίκαιρα αυτά που γράφετε, πατέρα Καλλίνικε αλλά θα ήθελα να εστιάσω στην πρακτική τους εφαρμογή:

  Αν και είμαι σχετικά νέος δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τις τεχνολογικές εξελίξεις, για να προσελκύσω και να κάνω ένα κατηχητικό μάθημα πιο »ελκυστικό» στα παιδιά. Και αν αυτό το νοιώθω εγώ, πόσο μάλλον οι ιερείς των τόπους ενοριών που δυσκολεύονται κατά κανόνα να ακολουθήσουν και να βηματιστούν με την τεχνολογία. Για να μην αναφέρω διάφορες δεισιδαιμονίες που συνδέονται με τον Η/Υ και τη χρήση της τεχνολογίας γενικά.

  Βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα την πρότασή σας για σύσταση ομάδας δημιουργίας »κατηχητικού υλικού», γιατί είναι κάτι που λείπει. Αυτό που λείπει είναι και οι αντίστοιχη κατάρτιση του προσωπικού, των κατηχητών δηλαδή.

  Και αυτό που κυρίως απαιτείται είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνευματικής ζωής των κατηχητών πρώτα, ξεκινώντας από εμένα, και των παιδιών αφετέρου.

  Την ευχή σας!

 3. Ο/Η Ανθή λέει:

  Ευχαριστούμε πάτερ που μας ‘ξεστραβώνετε’ για να μπούμε
  στο πνεύμα της εποχής, να έρθουμε κοντά στα παιδιά μας όχι με θεωρίες αλλά στην πράξη. Άρα τώρα θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν εφαρμόσουμε έστω και μερικά απο αυτά!

  Την ευχή σας

  Ανθή Σταυριανοπούλου

 4. Ο/Η Ανδρέας Χαλκιάς λέει:

  Ευλογείτε Πάτερ!

  Πολύ ωραία και κατατοπιστική η ανάλυσή σας. Χαίρομαι που βρήκα την σελίδα αυτή σήμερα και απαντήθηκε η απορία μου για αυτό το θέμα όπου βρίσκομαι και εγώ σ’ αυτό το τεχνολογικό επίκεντρο.

  Πάντα να μας εμπνεέται με τις γνώσεις σας, έστω και από αυτήν την μακρινή απόσταση!

  Ανδρέας εξ Αυστραλίας 😉

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s