Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν 1-11 Αὐγούστου 2019

Advertisements
Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἰουλίου 2019

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἰουνίου 2019

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Μαΐου 2019

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν 15-21 Ἀπριλίου 2019

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Τά «γουρουνάκια» τῆς Παναγίας!

Στό περιβόλι τῆς Παναγίας μας, ἡ παρουσία τῆς Παναγίας μας εἶναι ἔντονη. Παντοῦ φαίνεται νά ὑπάρχει ἡ παρουσία Της! Ἀκόμα καί ὁ προσκυνητής μπορεῖ νά νοιώσει τήν εὐλογία Της καί ὅτι ἡ ἀκούραστη μεσίτριά μας σκεπάζει μέ στοργή τό ἁγιώνυμο Ὄρος της. Ἄλλωστε εἶναι ἡ προστάτις τοῦ Μοναχισμοῦ μας καί ἡ μητέρα ὅλων των Μοναχῶν.

Μιά ἀπό τίς ἀμέτρητες διηγήσεις γιά τήν παρουσία τῆς Παναγίας μας στή ζωή τῶν μοναχῶν εἶναι καί ἡ ἑξῆς, πού μᾶς διηγήθηκαν καί πού γιά ἄλλη μιά φορά ἀποδεικνύει τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πού κανέναν δέν ἀποστρέφεται, ἀλλά θέλει «πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Κάποτε λοιπόν, λέει ἡ διήγηση, ζοῦσαν σ’ ἕνα μοναστήρι δυό ὑποτακτικοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κυριευθεῖ ἀπό τό πάθος τῆς «μέθης». Καί ἦταν καθημερινά μεθυσμένοι. Ὁ Γέροντας καί οἱ ὑπόλοιποι ἀδελφοί προσπαθοῦσαν μέ ἀγάπη νά τούς νουθετήσουν καί νά τούς συμβουλέψουν. Ἐκεῖνοι ὅμως δέν θεραπεύονταν καί παρέμεναν κυριευμένοι στό πάθος τους. Ἐπειδή ὅμως ἀποτελοῦσαν σκάνδαλο μέ τήν ἀμετανοησία τους καί μέ τή συνεχιζόμενη ἀπαράδεκτη συμπεριφορά τους, λόγῳ τῆς «μέθης» τους, γι’ αὐτό καί ἡ Ἀδελφότητα καί ἡ Ἱερά Ἐπιστασία ἀπεφάσισε νά τούς ἐκδιώξει ἀπό τή Μονή, πρός γνώση καί συμμόρφωση. Ἕνα χειμωνιάτικο ὅμως βράδυ, πού ὁ καιρός εἶχε ἀγριέψει πολύ καί τό χιόνι εἶχε σκεπάσει τά πάντα καί συνέχιζε νά πέφτει πυκνό, ὁ Ἡγούμενος βλέπει στόν ὕπνο του τήν Παναγία νά τόν σκουντᾶ καί νά τοῦ λέει: «Σήκω γρήγορα, γιατί τά γουρουνάκια μου κινδυνεύουν».

Ὁ ἡγούμενος νόμιζε ὅτι ἡ ἐνέργεια ἦταν ἐκ τοῦ πονηροῦ καί δέν ὑπήκουσε. Ὁπότε ἡ Θεοτόκος ἐπανῆλθε γιά δεύτερη φορά καί τοῦ ἐπανέλαβε τά ἴδια λόγια: «Σήκω γρήγορα, γιατί τά γουρουνάκια μου κινδυνεύουν». Καί ὅταν ὁ ἡγούμενος καί πάλι δέν ὑπήκουσε, ἦλθε πιό αὐστηρή αὐτή τή φορά καί σέ τόνο πού δέν σήκωνε πλέον ἀνυπακοή, τοῦ λέει:  «Τρέξε τώρα, γιατί σοῦ εἶπα ὅτι τά γουρουνάκια μου κινδυνεύουν». Ὁπότε αὐτή τή φορά σηκώθηκε καί μαζί μέ ἄλλους πατέρες βγῆκε ἔξω ἀπό τήν μάνδρα τῆς Μονῆς, ψάχνοντας τά γουρουνάκια τῆς Παναγίας.

Σέ μιά στιγμή ἀκοῦνε στά δεξιά τους καί ἀπό τό βάθος ἑνός γκρεμοῦ βογγητά!  Ἄρχισαν νά κατεβαίνουν τήν ἀπόκρημνη πλαγιά καί φτάνουν κοντά σέ δυό μοναχούς, πού ἦταν χτυπημένοι ἀπό τό πέσιμο καί κυριολεκτικά θαμμένοι μέσα στό χιόνι. Τούς σηκώνουν καί, ὤ τοῦ θαύματος! Ἀναγνωρίζουν στά πρόσωπά τους τούς δύο μοναχούς πού μεθοῦσαν καί ἤθελαν ὡς ἐκ τούτου νά ἐκδιώξουν ἀπό τό Μοναστήρι. Μέ πολύ κόπο, τούς σήκωσαν καί τούς πῆγαν στό Μοναστήρι, ἀλλά ὅμως δέν τούς ἔδιωξαν ὅπως εἶχαν ἀποφασίσει, διότι πώς ἦταν δυνατόν αὐτούς πού ἡ Παναγία τούς ἔσωσε τόσο θαυματουργικά καί νοιάστηκε ἡ ἴδια γιά νά σωθοῦν τά γουρουνάκια της, αὐτοί νά τούς διώξουν; Γι’ αὐτό ἀποφάσισαν, ἀφοῦ ἔτσι τό θέλει ἡ Παναγία, νά κρατήσουν «τά γουρουνάκια» στό μοναστήρι.

Ἀλλά, ὤ τοῦ θαύματος! Ἡ θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Θεοτόκου σωφρόνισε τούς δυό μοναχούς καί ἀπό τότε πού σώθηκαν μέ τήν θαυματουργική της ἐπέμβαση δέν ξαναέπεσαν στό πάθος τῆς «μέθης», ἀλλά ἔζησαν πλέον ἐν μετανοίᾳ.

Λέγεται δέ, ὅτι ἴσως, τό Ἅγιο Ὄρος νά ὀνομάζεται «Περιβόλι τῆς Παναγίας», διότι περιέχει ὅλων των εἰδῶν τά «λουλούδια», ἁγίους καί ἁμαρτωλούς. Κανέναν ὅμως μοναχό δέν ἀπομακρύνουν, ὅσο ἁμαρτωλός κι ἄν εἶναι, ἐνθυμούμενοι πάντοτε τό περιστατικό μέ τά «γουρουνάκια»…

(περιοδικό Ο.Μ)

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἀπριλίου 2019

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε