Ἑσπερινός καί σύντομη ὁμιλία γιά τόν θυμό.

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἰουλίου 2020

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Ἰουνίου 2020

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

7/Μιλήστε στα παιδιά σας για την άλωση της Πόλης!

7/Μιλήστε στα παιδιά σας για την άλωση της Πόλης!

«Τή Βασιλεύουσα δέ χάσαμε, τήν Πόλη μας καί τόν μαρμαρωμένο Βασιλιᾶ μας»

29 Μαΐου

Ἡμέρα μνήμης ἡ σημερινή ἡμέρα, «ἀποφράδα» τήν εἶπαν. Μιά μέρα πού κάθε Ἕλληνας ὠφείλει νά θυμᾶται, γιατί κρύβει τόσα πολλά μέσα της, ἡ θλιβερή γιά μᾶς, τούς πανέλληνες μέρα! Ἐξάλλου, ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι αὐτό εἶναι τό χρυσό προνόμιό μας, ὅπως γράφει ὁ Ἠλίας Βενέζης, στήν «ΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ», «ν’ἀνήκουμε σ’ἕναν τόπο, πού ἡ μοίρα του εἶναι νά πληρώνει τήν κίνηση τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου μέ πόνο καί αἷμα. Ἀπό γενιά σέ γενιά, ἀπό χρόνους πανάρχαιους ἔρχονται οἱ μνῆμες τοῦ καιροῦ, τά παραμύθια καί τά δάκρυα. Οἱ μητέρες γιά ν’ἀποκοιμήσουν τά παιδιά τους δέν ἔχουν νά τούς λένε παραμύθια χαρᾶς, γιά πουλιά καί γιά δάση. Τούς λένε γιά ἀραπᾶδες καί γιά κουρσάρους, γιά σφαγές καί γιά πείνα. Τά τραγούδια μας ἔχουν τόν  αὐστηρό ρυθμό τῆς πικρῆς μας μοίρας καί τά πουλιά καί τά δέντρα μιλοῦν στά τραγούδια μας, ὄχι γιά ν’ἀλαφρώσουν τήν καρδιά μας, μά γιά νά μᾶς θυμίσουν, εἴμαστε ἕνας λαός μνήμης. Αὐτό εἶναι ἡ πηγή τῆς λύπης καί τῆς περηφάνειας μας. Πηγή κι αὐτή τῆς ἄλλης μας δύναμης, τῆς ἀδάμαστης θέλησης πού μᾶς σπρώχνει νά μή γονατίσουμε, νά σημωκόμαστε πάντα ὄρθιοι, ὅσο βίαιοι κι ἄν εἶναι οἱ ἄνεμοι, ὅσο ἄγρια κι ἄν εἶναι ἡ θύελλα. Κάθε κομμάτι γῆς πού πατᾶμε, κάθε δέντρο, κάθε βουνό, κάθε πέτρα, κάθε κᾶβος -ὅλα ἔχουν νά ποῦν γιά μεγαλεῖο καί γιά δάκρυα. Περνοῦν ἀπό μητέρα σέ μητέρα, ἀπό πάππο πρός πάππο, φαντάσματα καί παραμύθια, περνοῦν στούς ἁπλούς ἀνθρώπους τῆς γῆς καί τῆς θάλασσάς μας- κι εἶναι αὐτό πού τούς δίνει τήν ἴσια ματιά, τή λίγο θλιμμένη, τή γεμάτη ἀξιοπρέπεια κι ἐγκαρτέρηση».

        Πράγματι, εἴμαστε ἕνας λαός μνήμης.Ἐμεῖς, οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία, σίγουρα ναί. Οἱ νεότεροι, ὅμως; Τά παιδιά μας κι οἱ νέοι μας; Σταμάτησαν λίγο ν’ ἀνασάνουν ἀπό τούς ἐξοντωτικούς ρυθμούς τῆς καθημερινότητας; Ἔσκυψαν γιά λίγο πάνω στή Βασιλεύουσα, στά περασμένα τά μεγαλεῖα, πού «πάλι μέ χρόνους καί καιρούς πάλι δικά μας θά ‘ναι»;

        Γιά ρωτῆστε σᾶς παρακαλῶ τά παιδιά σας, ἐκεῖνα ἰδιαιτέρως πού πηγαίνουν στό Νηπιαγωγεῖο, στό Δημοτικό; Σᾶς εἶπαν οἱ δάσκαλοί σας κάτι γι’αὐτήν τήν ἡμέρα; Σᾶς μίλησαν γιά τήν 29η  Μαΐoυ τοῦ 1453; Σᾶς εἶπαν γιά τή χιλιόχρονη ἔνδοξη βυζαντινή αὐτοκρατορία καί τά αἴτια πού ὁδήγησαν στήν παρακμή της;

        Σᾶς εἶπαν κάτι γιά τή Θεοφρούρητη, τήν Ἑπτάλοφο, τή Βασιλεύουσα, τή Νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Πόλη μας καί τήν Ἁγια-Σοφιά; Τήν Ἁγιά Σοφιά μας, τό μέγα Μοναστῆρι μέ τά 400 σήμαντρα καί τίς 62 καμπάνες, πού αἰῶνες τώρα παραμένει βουβή, σιωπηλή…

        Σᾶς εἶπαν  γιά τόν παπᾶ πού τελοῦσε τήν ὥρα ἐκείνη Θεία Λειτουργία καί πού τόν ἔκρυψε μέσα του ὁ τοῖχος, γιά νά μή βεβηλώσουν οἱ Τοῦρκοι τ’Ἅγια; Τό ἄχραντο Σῶμα καί τό πολύτιμο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;

        Σᾶς εἶπαν γιά τήν Ἁγία Τράπεζά της, πού τή φόρτωσαν οἱ βυζαντινοί σέ πλοῖο καί τή φυγάδευσαν μαζί μέ τ’ ἄλλα ἱερά σκεύη καί τ’ἅγια λείψανα καί τήν πολύτιμη εἰκόνα τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κι ὅτι ναυάγησε τό πλοῖο μετά καί βρέθηκαν ὅλα στό βυθό τῆς θάλασσας, πάνω στήν ἄμμο καί τά κοχύλια;

        Σᾶς εἶπαν γιά τή θάλασσα πού τά φυλᾶ καλά στά σπλάχνα της, πού ὅσο κι ἄν εἶναι ταραγμένη, στό μέρος ἐκεῖνο εἶναι πάντοτε γαλήνια κι ἥσυχη καί πού κι αὐτή περιμένει τήν ὥρα καί τή στιγμή νά τή βγάλει στήν ἐπιφάνεια καί νά τή στείλει πάλι πίσω στό Βυζάντιο, γιά νά λάμψει καί πάλι ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία;

        Σᾶς εἶπαν γιά τόν τελευταῖο αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, τόν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τό μαρμαρωμένο βασιλιά, πού κρυμμένος κι αὐτός σέ μιά ὑπόγεια σπηλιά, κοντά στή Χρυσή Πύλη, περιμένει νά τόν ξαναφέρει στόν κόσμο τῶν ζωντανῶν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου, νά πάρει τό σπαθί του καί νά διώξει τούς ἀλλόπιστους ἀπό τήν Πόλη καί τήν Ἁγια-Σοφιά;

        Σᾶς εἶπαν γιά τά ψάρια τοῦ καλόγερου στό Μπαλουκλί, πού δέν πίστεψε πώς πῆραν τήν Πόλη οἱ ἐχθροί, παρά μόνο σάν εἶδε τά μισοτηγανισμένα ψάρια νά πηδοῦν ζωντανά ἀπό τό τηγάνι στό ρυάκι καί νά κολυμποῦν καί πώς κι αὐτά προσμένουν ἕναν ἄλλο καλόγερο, σάν νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Πόλη νά ἔρθει νά τά ἀποτηγανίσει;

        Σᾶς διάβασαν κάτι ἀπό τό Χρονικό τοῦ Φραντζῆ, ὁ ὁποῖος τόσο γλαφυρά, ἀλλά καί συγκινητικά περιγράφει τίς τελευταῖες ὧρες τῆς Βασιλεύουσας καί διασώζει τόν τελευταῖο λόγο τοῦ Αὐτοκράτορα, πού καλεῖ νά πολεμήσουν γιά τά τέσσερα ἀγαθά, πρῶτα γιά τήν πίστη καί τήν εὐσέβειά μας, δεύτερο γιά τήν πατρίδα, τρίτο γιά τό βασιλιᾶ καί τέταρτο γιά τούς συγγενεῖς καί τούς φίλους μας, ἀφοῦ τό βλέπετε ὁλοφάνερα πώς κινδυνεύουμε νά τά χάσουμε ὅλα;

        Πολύ φοβᾶμαι πώς θά δεῖτε κι ἐσεῖς ζωγραφισμένη τήν ἀπορία, ἀλλά καί τήν ἄγνοια στά πρόσωπα τῶν παιδιῶν μας…

        Ξέχασαν οἱ ἀγαπητοί μας δάσκαλοι νά μιλήσουν γι’ αὐτά στά παιδιά μας; Δέν τά βρίσκουν πουθενά μέσα στίς χιλιάδες σελίδες τῶν σχολικῶν μας βιβλίων; Ἀσφαλῶς, κάποιοι -καί θέλω νά πιστεύω πώς εἶναι πολλοί- κρατοῦν ζωντανή στή μνήμη τῶν παιδιῶν μας τήν Πόλη τῶν ὀνείρων μας! Γιά νά βγοῦν ἀληθινά τά λόγια τοῦ ποιητῆ: «Τή Βασιλεύουσα δέ χάσαμε, τήν Πόλη μας καί τόν μαρμαρωμένο Βασιλιᾶ μας, ζεῖ, βασιλεύει πάντα ἐδῶ, στή σκέψη μας καί στήν καρδιά μας»!

        Δέν ξέρω ἄν κάνω λάθος, μά πολύ φοβᾶμαι πώς τά παιδιά μας μεγαλώνουν χωρίς «χρῶμα» καί «οὐσία». Ξέρουν τά πάντα γιά τούς ἠθοποιούς καί τούς τραγουδιστές, τούς ἀθλητές, γνωρίζουν ἀπέξω κι ἀνακατωτά ὥς τίς πιό μικρές, τιποτένιες καί ἀσήμαντες λεπτομέρειες τῆς ζωῆς τους, ἀλλά καί αὐτά πού μᾶς κράτησαν καί θά μᾶς κρατήσουν ὡς ἔθνος ζωντανό, ἔχουν μεσάνυχτα!

        Γιά ρωτῆστε τους γιά τή Ροζαλίντα, τούς Πάουερ Ρέιντζερς, τόν τάδε τραγουδιστή καί τά Πόκεμον; Θά δεῖτε πόσες ἀπαντήσεις θά πάρετε! Ἀλλά γιά τήν ἅλωση τῆς Πόλης καί γιά τίς ἄλλες βέβαια ἡρωικές, χρυσές σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς Πατρίδας μας, τί ἀπαντήσεις θά πάρουμε;

        Ἀγαπητοί γονεῖς, ἀντισταθεῖτε! Μιλῆστε ἐσεῖς στά παιδιά σας γι’ αὐτά! Κρατῆστε  σεῖς ζωντανά στή μνήμη καί τήν καρδιά τους ὅ,τι εἶχε ὁ ἑλληνισμός, ὅ,τι ἔχασε, ὅ,τι τοῦ πρέπει!

        Ἀντισταθεῖτε στίς δυνάμεις πού θέλουν νά ξεριζώσουν ὅ,τι καλύτερο καί ἱερότερο ἔχουμε μέσα μας, τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας! Γιά νά νιώθουν καί τά δικά μας παιδιά μέσα στά σπλάχνα τους χαλασμό, γιατί γιά μᾶς, ὅλους ἐμᾶς, εἶναι τιμή μας πού εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων, μέσα μας ρέει «Ἡρώων Αἷμα»! Καί γι’αὐτό πρέπει νά βοηθήσουμε καί τά παιδιά μας νά νιώθουν περήφανα! Καί γρήγορα, γιατί πάλι μπῆκαν στήν Πόλη οἱ ἐχθροί κι ἀνάψανε φωτιές!

Γιά νά σᾶς βοηθήσουμε γι’αὐτό παραθέτουμε στή συνέχεια ἐκπαιδευτικό ὑλικό.  Μακάρι νά σᾶς φανεῖ χρήσιμο!

π.Καλλίνικος

************************************************

Για τους μικρούς ζωγράφους….

Δραστηριότητες


Tραγούδια για την Πόλη και την Αγια-Σοφιά!

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

To αλφαβητάρι της Αγίας Σοφίας είναι ένα βιβλίο που ταξιδεύει τον αναγνώστη στους χρόνους του Βυζαντίου.  Έχοντας ως κέντρο αναφοράς τον ναό της Αγια-Σοφιάς, μαθαίνει στοιχεία για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ακολουθώντας τη σειρά των γραμμάτων της αλφαβήτου. Αρχιτεκτονική, Δημοτικά τραγούδια και ποιήματα, ο Θρήνος της Άλωσης, ο Ιουστινιανός, οι καρκινικές επιγραφές και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, τα νομίσματα και τα ψηφιδωτά, οι Φράγκοι και οι Οθωμανοί, αναφέρονται μεταξύ αυτών που μπορεί να διαβάσει ο νεαρός αναγνώστης και να τα κάνει κτήμα του παίζοντας με τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Οι μικροί αναγνώστες θα ταξιδέψουν μέσα στον χρόνο από την Άλωση ως τα σήμερα και θα
γνωρίσουν από κοντά τους γενναίους του Γένους που αγωνίστηκαν για τον Σταυρό και την
Ελευθερία. Eίναι μια έκδοση που περιλαμβάνει κείμενα τόσο σε πεζό όσο και σε έμμετρο λόγο
κατάλληλη και για διοργάνωση παιδικών γιορτών στο σχολείο και στο κατηχητικό.

Το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα. Η συγγραφέας, αντλώντας αφηγηματικό υλικό από τα τρία γνωστότερα χρονικά που εξιστορούν με δραματικό τρόπο την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, επιχειρεί ν’ αναπλάσει αποσπασματικά τις τελευταίες ημέρες της ζωής της Πόλης. Οι ήρωες είναι γνωστοί: ο Παλαιολόγος και οι στρατιώτες του, ο Πατριάρχης Αναστάσιος, ο Μωάμεθ ο Πορθητής και οι δικοί του. Το τέλος γνωστό επίσης: Μα να που μέσα από τη γεύση -πικρή ή γλυκιά- της Ιστορίας μας, γεννιέται πάντα μια νέα ελπίδα.

Ἐνα παλιό βιβλίο!

ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ!

Κουίζ τριών ερωτήσεων (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης), με θέμα τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να δοκιμάσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους σχετικά με την οικοδόμηση και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ναού, καθώς και τη μετέπειτα ιστορία του.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4712

ΚΙ ΕΝΑ…. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ…. ΠΑΙΧΝΙΔΙ!

φωτογραφίες

ΘΡΗΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σας ευχαριστώ πολύ! Με πολλή χαρά θα περιμένω τις παρατηρήσεις σας!

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πασχαλινές κατασκευές… σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!

Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. σᾶς εύχαριστῶ πολύ!

Χριστός ἀνέστη! Θέλω σήμερα νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι πῆραν ἀφορμή ἀπό τίς πασχαλινές ἀναρτήσεις μου, μέχρι τώρα ἤ καί ἀπό ἀλλοῦ, κι ἔφτιαξαν ὡραιότατους ἐπιταφίους ἤ ἄλλες κατασκευές, δίνοντας ὡραῖες εὐκαιρίες ἀπασχόλησης στά παιδιά μας.

Εὐχαριστῶ ὅσους μέ ἐνημέρωσαν καί μοῦ ἔστειλαν (ἤ δέν μοῦ ἔστειλαν) φωτογραφίες,τίς ὁποῖες καί δημοσιεύω ἐδῶ, γιά νά δεῖτε καί νά χαρεῖτε κι ἐσεῖς!

Εὐχαριστῶ καί ὅσους ἔφτιαξαν κάτι ἀλλά δέν μοῦ τό ἔστειλαν! Μπορῶ, ὅμως, νά περιμένω!

***********************************************************************************

Ἀπό τήν μακρινή Αὐστραλία!

Kallirroi Hatzigeorgiou

17 Απριλίου στις 8:34 π.μ. · Οι φίλοι του χρήστη Kallirroi και ο Καλλίνικος Νικόλαος

«Μένουμε σπίτι και φτιάχνουμε επιτάφιο», μια όμορφη ιδέα από τον Πατερ Καλλίνικος Νικόλαος Μαυρολέων, τον φτιάξαμε, τον στολίσαμε, μιλήσαμε για τον Χριστό και την μεγάλη σημερινή ημέρα και μπήκαμε περισσότερο στο κλίμα του Πάσχα…. Καλή Ανάσταση,με υγεία σε όλον τον κόσμο!!!

Με την ευχή σας και την ωραία ιδέα που μας δώσατε πολλά σπίτια Ελλήνων ομογενών στο Σύδνεϋ έφτιαξαν τον δικό τους παιδικό Επιτάφιο!!! Αυτές είναι μερικές από τις φωτογραφίες τους. Ευχαριστούμε!!! Καλή Ανάσταση! Χριστός Ανέστη!


Ελένη Παπαγιαννοπούλου (αποσπασμένη δασκάλα στο εξωτερικό), σύζυγος Παναγιώτη Γεωργακόπουλου

Ἀπό τήν Ἀγγλία! Ὁ Θαλής καί ὁ Μιχαλάκης Μιχαηλίδης!

Stefanos Dorbarakis ελπίδα.

18 Απριλίου στις 1:14 μ.μ. · Δημόσια

«Ο χάρτινος επιτάφιος»

Εφέτο δεν Σε έραναν με τ’ ακριβά τους μύραούτε πετάξαν στολιστά μπουκέτα μες στη γύρα.Άδειες εμείναν οι εκκλησιές· ο κόσμος δεν εφάνητραγούδι και παιάνισμα δεν βάλθηκε να κάνει.Όμως εκείνες οι ψυχές που το ’λεγε η καρδιά τουςδεν σταύρωσαν τα χέρια τους· έβαλαν τ’ άγγιγμά τους.Γιατί στη φάτνη της καρδιάς γεννήθηκε εντός τους,κι απέθανε στο σπίτι τους ολόκληρος Δικός τους.Χάρτινος, παιχνιδιάρικος ο τάφος Σου απόψεμα έχει πίστη φλογερή με το ψαλίδι «κόψε».Ψυχή καθάρια παιδική θα φέρει την ελπίδαύμνο χαράς θα τραγουδά Ανάσταση την είδα.

Στέφανος Δορμπαράκης(18/04/2020)

*Φωτογραφία: «Κολλάζ αυτοσχέδιων παιδικών επιταφίων»

(Ευχαριστώ τους μικρούς μου φίλους για την αφορμή που μου έδωσαν να γράψω αυτό το ποιηματάκι).

Posted in Εκπαιδευτικά, Κατηχητικά, Ποιμαντική νέων | 1 σχόλιο

6/Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. μαθαίνουμε γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο!

6/Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. μαθαίνουμε γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο!


Χριστός ἀνέστη! Βρίσκω σήμερα λίγο χρόνο, μετά τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας καί … σᾶς προτείνω νά ἀσχοληθεῖτε λίγο μέ τά παιδιά σας γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν Μεγαλομάρτυρα, πού γιορτάζει στίς 23 Ἀπριλίου.

Θά βρεῖτε παρακάτω: στοιχεῖα γιά τό βίο καί τά θαύματά του, διάφορες εἰκόνες γιά νά τίς χρωματίσουν, ἄν ἐπιθυμοῦν, τά παιδιά σας, παιδικά βιβλία σχετικά μέ τόν Ἅγιο, βίντεο … καί τό ὑλικό ἐμπλουτίζεται!

  1. Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος: Η ζωή, ο φρικτός θάνατος και τα θαύματά του

Εορτή του Αγίου Γεωργίου σήμερα 23 Απριλίου και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τιμάται η μνήμη του. 

Η ημερομηνία μνήμης του, είναι κινητή, αλλά συνήθως εορτάζεται στις 23 του Απρίλη. Εάν όμως το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απρίλη, τότε εορτάζεται την επόμενη μέρα του Πάσχα (Δευτέρα της Διακαινησίμου).

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ

Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος γεννήθηκε περίπου το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικά για το Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της την Παλαιστίνη, όπου είχε και τα κτήματα της. Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό στρατό. Αν και νέος στην ηλικία, διεκπεραίωνε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις τέλεια. Όλοι τον θαύμαζαν για το παράστημα του. Γι’ αυτό, γρήγορα τον προήγαγαν σε ανώτερα αξιώματα και του έδωσαν τον τίτλο του κόμη και ο Διοκλητιανός τον εκτιμούσε πολύ.

Ομολογητής

Από την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου μέχρι την εποχή που ανέβηκε στον θρόνο ο Διοκλητιανός, το 283 μ.χ., η Χριστιανική Εκκλησία μεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί επικρατούσε ειρήνη. Οι Χριστιανοί πήραν πολλές δημόσιες θέσεις, έκτισαν πολλούς και μεγάλους ναούς, διάφορα σχολεία και οργάνωσαν την διοίκηση και τη διαχείριση των εκκλησιών και της φιλανθρωπίας.

Ο Διοκλητιανός αρχικά εργάστηκε για την οργάνωση του κράτους του. Προσέλαβε στρατηγούς για βοηθούς του που τους ονόμασε αυτοκράτορες και Καίσσαρες κι αφού πέτυχε να υποτάξει τους εχθρούς του κράτους και να σταθεροποιήσει τα σύνορα του, στράφηκε στα εσωτερικά ζητήματα. Δυστυχώς, στράφηκε εναντίον της Χριστιανικής Θρησκείας για να ανορθώσει την ειδωλολατρία.

Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, κάλεσε τους βοηθούς του Καίσσαρες το 303 μ.χ. και τους στρατηγούς στην πρωτεύουσα του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους σε τρεις γενικές συγκεντρώσεις. Ανάμεσα τους βρισκότανε και ο 28χρονος Γεώργιος, που διακρίθηκε πολλές φορές στους πολέμους.

Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι, για να πάρουν αποφάσεις για την εξόντωση και τον αφανισμό της Χριστιανικής πίστης. Πρώτος μίλησε ο Διοκλητιανός και επέβαλε σε όλους ν’ αναλάβουν τον εξοντωτικό αγώνα εναντίον του Χριστιανισμού. Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για να εξαλείψουν την Χριστιανική Θρησκεία από το Ρωμαϊκό κράτος. Τότε ο γενναίος Γεώργιος σηκώθηκε και είπε: «Γιατί, βασιλιά και άρχοντες, θέλετε να χυθεί αίμα δίκαιο και άγιο και να εξαναγκάσετε τους Χριστιανούς να προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα»; Και διακήρυξε την αλήθεια της Χριστιανικής Θρησκείας και την Θεότητα του Χριστού.

Μόλις τέλειωσε, όλοι συγχυστήκανε μ’ αυτή την ομολογία του και προσπάθησαν να τον πείσουν να μετανοήσει, για όσα είπε, καταπραΰνοντας έτσι και τον Διοκλητιανό. Αλλά ο Γεώργιος ήταν σταθερός και με θάρρος διακήρυσσε την Χριστιανική του πίστη.

Στη φυλακή

Οργισμένος ο Διοκλητιανός διέταξε να τον κλείσουν στην φυλακή κα να του περισφίγξουν τα πόδια στο ξύλο και αφού τον ξαπλώσουν ανάσκελα, να βάλουν πάνω στο στήθος του μεγάλη και βαριά πέτρα.

Το άλλο πρωί ο Διοκλητιανός διέταξε να του παρουσιάσουν τον Γεώργιο για να τον ανακρίνει .

Και πάλι αυτός έμεινε ακλόνητος στην ομολογία του και παρ’ όλες τις κολακείες και τις υποσχέσεις του αυτοκράτορα διακήρυττε την πίστη του και μιλούσε για τους ουράνιους θησαυρούς. Ο Διοκλητιανός οργίστηκε από τα λόγια του και διέταξε τους δήμιους να δέσουν τον Άγιο σε ένα μεγάλο τροχό για να κομματιαστεί το σώμα του.

Μάλιστα ειρωνεύτηκε την ανδρεία του Αγίου και τον κάλεσε να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Γεώργιος ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωνε να δοκιμαστεί και δέχτηκε με ευχαρίστησε να υποστεί το φοβερό αυτό μαρτύριο, που χώριζε σε μικρά λεπτά κομμάτια ολόκληρο το σώμα του, επειδή γύρω γύρω από τον τροχό υπήρχαν μπηγμένα κοφτερά σίδερα, που μοιάζανε με μαχαίρια. Πραγματικά μόλις ο τροχός κινήθηκε τα κοφτερά σίδερα άρχισαν να κόβουν το σώμα του. Τότε ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε : «Μη φοβάσαι, Γεώργιε, γιατί εγώ είμαι μαζί σου» και αμέσως ένας άγγελος ελευθέρωσε τον Άγιο, λύνοντας τον από τον τροχό και θεραπεύτηκε όλο το καταπληγωμένο σώμα του.

Ο Γεώργιος αφού απέκτησε το θαυμάσιο παράστημά του, με όψη αγγελική, παρουσιάστηκε στον Διοκλητιανό που είχε πάει με άλλους να κάνει θυσία. Μόλις τον είδαν έμειναν όλοι έκθαμβοι και απορημένοι. Μερικοί δε ισχυριζόντουσαν ότι είναι κάποιος που του μοιάζει και άλλοι ότι είναι φάντασμα.

Καθώς όμως σχολιάζανε το γεγονός, εμφανίστηκαν μπροστά στον βασιλιά δύο από τους αξιωματικούς του, ο Πρωτολέ οντας και ο Ανατόλιος (βλέπε 23 Απριλίου) με χίλιους στρατιώτες και ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό. Ο Διοκλητιανός θύμωσε τόσο που έγινε έξαλλος και διέταξε να τους σκοτώσουν, πράγμα που έγινε αμέσως.

Έπειτα διέταξε να γεμίσουν αμέσως ένα λάκκο με ασβέστη και νερό και αφού ρίξουν μέσα τον Γεώργιο, να τον αφήσουν μέσα 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι που να διαλυθούν και τα κόκκαλα του.

Πραγματικά οι δήμιοι ρίξανε τον Άγιο στον ζεματιστό ασβέστη και κλείσανε το στόμα του λάκκου. Μετά από τρεις μέρες ο Διοκλητιανός έστειλε στρατιώτες να ανοίξουν το λάκκο. Με μεγάλη τους έκπληξη όμως βρήκαν τον Γεώργιο όρθιο, μέσα στον ασβέστη και προσευχόταν. Το γεγονός εντυπωσίασε και προκάλεσε θαυμασμό και ενθουσιασμό στο λαό, που φώναζε: «Ο Θεός του Γεωργίου είναι μεγάλος». Ο Διοκλητιανός ζήτησε εξηγήσεις από τον Γεώργιο, που έμαθε τις μαντικές τέχνες και πως τις χρησιμοποιεί. Ο Γεώργιος τότε του απάντησε ότι τα γεγονότα ήταν αποτέλεσμα της θείας χάρης και δύναμης και όχι μαγείας και γοητείας.

Ο Διοκλητιανός οργισμένος διέταξε να του φορέσουν πυρακτωμένα παπούτσια με σιδερένια καρφιά και τον εξαναγκάσουν να περπατά. Ο Άγιος προσευχόταν και περπατούσε χωρίς να πάθει τίποτα. Πάλι διέταξε να τον φυλακίσουν και σκέφτηκε να φωνάξει του άρχοντες για να συσκεφτούν τι έπρεπε να κάνουν στον Γεώργιο. Αφού τον δείρανε τόσο πολύ με μαστίγια και καταπλήγωσαν όλο το σώμα του Αγίου, τον παρουσίασαν στον Διοκλητιανό, που έμεινε έκπληκτος βλέποντας τον Γεώργιο να λάμπει σαν Άγγελος. Σκέφτηκε, λοιπόν, ότι το φαινόμενο αυτό οφειλόταν στις μαγικές του ικανότητες. Γι’ αυτό κάλεσε τον μάγο Αθανάσιο για να λύσει τα μάγια του Γεωργίου.

Αβλαβής από το δηλητήριο

Ήλθε, λοιπόν ο μάγος Αθανάσιος, κρατώντας στα χέρια του δύο πήλινα αγγεία, όπου υπήρχε δηλητήριο. Στο πρώτο αγγείο το δηλητήριο προξενούσε τρέλα, ενώ στο δεύτερο τον θάνατο.

Αμέσως οδήγησαν τον Άγιο στον Διοκλητιανό και στον μάγο Αθανάσιο. Ο βασιλιάς διέταξε να του δώσουν να πιει το πρώτο δηλητήριο. Ο Άγιος χωρίς δισταγμό ήπιε το δηλητήριο του πρώτου δοχείου, αφού προηγουμένως προσευχήθηκε , λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ειπών καν θανάσιμον τι πίωτιν, ου μη αυτούς βλάψει, θαυμάστωσον νυν τα ελέη σου». Και δεν έπαθε απολύτως τίποτα!

Μόλις είδαν ότι δεν έπαθε απολύτως τίποτα, ο βασιλιάς διέταξε να του δώσει ο μάγος και το δεύτερο αγγείο. Το ήπιε και αυτό χωρίς να πάθει το παραμικρό. Τότε όλοι έμειναν έκπληκτοι από αυτό το θαύμα. Ο Διοκλητιανός εξακολουθούσε να επειμένει ότι για να μην πεθάνει ο Γεώργιος είχε δικά του μάγια. Ο μάγος Αθανάσιος που ήξερε πόσο δραστικά ήταν τα δηλητήρια, αφού γονάτισε μπροστά στον μάρτυρα, ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και φόνευσαν τον Αθανάσιο αμέσως. Εκείνη την στιγμή έφθασε και η γυναίκα του Διοκλητιανού Αλεξάνδρα, που ομολόγησε την πίστη της στον αληθινό Θεό. Και ο σκληρός και άκαρδος Διοκλητιανός διέταξε να την φυλακίσουν και την επομένη να της κόψουν το κεφάλι. Η Αλεξάνδρα ενώ προσευχόταν στην φυλακή, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού.

Το μαρτυρικό τέλος του Αγίου

Ο Άγιος Γεώργιος κλείστηκε στην φυλακή και την νύκτα είδε στ’ όνειρο του τον Χριστό, που του ανάγγειλε ότι θα πάρει το στεφάνι του μαρτυρίου και θα αξιωθεί της αιωνίου ζωής. Σαν ξημέρωσε διατάχτηκαν οι στρατιώτες από τον ο Διοκλητιανό να παρουσιάσουν μπροστά του τον Άγιο. Πραγματικά ο Άγιος βάδιζε γεμάτος χαρά προς τον βασιλέα, επειδή προγνώριζε ότι έφτασε το τέλος του. Μόλις λοιπόν τον αντίκρισε ο Διοκλητιανός, του πρότεινε να πάνε στον ναό του Απόλλωνα για να θυσιάσει στο είδωλο του. Όταν μπήκε ο Άγιος στον ναό, σήκωσε το χέρι και αφού έκανε το σημείο του σταυρού διέταξε το είδωλο να πέσει. Αμέσως τούτο έπεσε και έγινε κομμάτια.

Ο ιερέας των ειδώλων και ο λαός τόσο πολύ θύμωσαν, που φώναζαν στον βασιλέα να θανατώσει τον Γεώργιο. Ο Διοκλητιανός έβγαλε διαταγή και του έκοψε το κεφάλι.

Ο πιστός υπηρέτης του Αγίου, Πασικράτης, εκτελώντας την επιθυμία του Αγίου, παρέλαβε το Άγιο λείψανο του Μάρτυρα μαζί με αυτό της μητέρας του Αγίας Πολυχρονίας και το μετέφερε στη Λύδδα της Παλαιστίνης. Από εκεί, όπως βεβαιώνουν οι πηγές, οι Σταυροφόροι πήραν τα ιερά λείψανα της Αγίας Πολυχρονίας και τα μετέφεραν στη Δύση.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Πολλά είναι τα θαύμτα του Αγίου Γεωργίου η μνήμη του του οποίου εορτάζεται με ξεχωριστό τρόπο σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Παρουσιάζουμε μερικά:

Η μεταφορά της κολώνας
Μια γυναίκα αγόρασε μια κολώνα και δεν μπορούσε να την στείλει στην Ρώμη που κτιζόταν εκεί μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είδε λοιπόν στο όνειρο της τον Άγιο, που μαζί της σήκωσε την κολώνα και την έριξαν στην θάλασσα . Η κολώνα βρέθηκε στην Ρώμη με μια επιγραφή να τοποθετηθεί στο δεξί μέρος της εκκλησίας.

Σωτηρία ενός αιχμαλώτου στρατιώτη
Στην Παμφλαγονία του Πόντου τιμούσαν πολύ τον Άγιο και μάλιστα είχαν κτιστεί προς τιμή του πολλοί ναοί. Όλοι τιμούσαν τον Άγιο τόσο ώστε κάθε οικογένεια να δίνει το όνομα του σ’ ένα από τα αρσενικά παιδιά της. Τούτο συνέβη και σε μια ευσεβή οικογένεια. Μεγάλωσε το παιδί της που ήταν φρόνιμο, ηθικό, συνετό, και όταν έγινε είκοσι χρόνων τον κάλεσαν στο στρατό. Στις μάχες που έγιναν εναντίον των βαρβάρων πολλοί Χριστιανοί μεταξύ των οποίων και ο νεαρός Γεώργιος, έπεσαν σε ενέδρα, και από αυτούς άλλους έσφαξαν, άλλους έκαμαν υπηρέτες και άλλους πώλησαν δούλους. Ο Γεώργιος έγινε υπηρέτης κάποιου αξιωματικού, που τον εκτίμησε πολύ.

Οι γονείς του Γεωργίου για ένα ολόκληρο χρόνο πενθούσαν και έκλαιγαν απαρηγόρητοι για το χαμένο τους παιδί. Καθημερινά πήγαιναν στην εκκλησία και γονατιστοί παρακαλούσαν θερμά τον Θεό να τους φανερώσει τι απέγινε το αγαπημένο τους παιδί.

Αλλά και ο Γεώργιος από την εξορία του προσευχόταν στον Θεό να τον απαλλάξει από την σκλαβιά και να τον αξιώσει να συναντηθεί με τους αγαπημένους του γονείς. Πέρασε λοιπόν ένας χρόνος από τότε που εξαφανίστηκε. Έφθασε μάλιστα και η γιορτή του Αγίου και οι γονείς, που πάντα είχαν την ελπίδα ότι το παιδί τους ζει, κάλεσαν τους συγγενείς τους για δείπνο.

Εκείνη την ημέρα ο αξιωματικός του Γεωργίου του ζήτησε να του πλύνει τα πόδια πριν από το φαγητό και γι’ αυτό ο Γεώργιος πήγε να ζεστάνει νερό. Όλη την ημέρα ο Γεώργιος έκλαιγε και παρακαλούσε τον Άγιο του που γιόρταζε να τον ελευθερώσει και να τον οδηγήσει κοντά στους γονείς του. Μόλις το νερό έβρασε και το ετοίμασε για τον αφέντη του, παρουσιάστηκε μπροστά του ο Άγιος έφιππος σ’ ένα άσπρο άλογο και αφού ανέβασε τον νέο σ’ αυτό αμέσως, τον έφερε στο σπίτι του την ώρα που βρίσκονταν όλοι οι καλεσμένοι στο τραπέζι. Έμειναν όλοι τότε έκθαμβοι και όταν εκείνος τους αφηγήθηκε το θαύμα με κάθε λεπτομέρεια, όλοι γεμάτοι χαρά δόξασαν το Θεό.

Η επιστροφή του γιου της χήρας
Στην Μυτιλήνη ήλθαν πειρατές από την Κρήτη για να κλέψουν, λεηλατήσουν και αιχμαλωτίσουν όσο το δυνατό περισσότερους μπορούσαν. Σκέφθηκαν, λοιπόν, να κάνουν την επιδρομή τους την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, που όλοι θα βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία. Πραγματικά οι κουρσάροι έκαναν την επίθεση τους και μεταξύ αυτών που αιχμαλώτισαν ήταν και ένας πολύ ωραίος νέος, ο γιος μίας πλούσιας χήρας. Οι κουρσάροι τον χάρισαν στον Αμιράν της Κρήτης που τον έβαλε υπηρέτη της τράπεζας του.

Η μάνα του από την στιγμή που χάθηκε ο γιος της έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό και τον Άγιο να της φανερώσει το χαμένο της παιδί. Ο Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος δεν βράδυνε να εκπληρώσει τον πόνο της πονεμένης μάνας. Και ενώ ο νέος ετοιμαζόταν να προσφέρει κρασί στον Αμιράν, ο Άγιος Γεώργιος τον άρπαξε και το μετέφερε στην μάνα του. Και οι δύο δεν πίστευαν στα μάτια τους. Όταν συνήλθαν δόξαζαν τον Θεό και τον Άγιο για τον παράξενο τρόπο της απελευθέρωσης.

Ευεργέτης, αλλά και τιμωρός
Στην Παμφλαγονία υπήρχε ένας μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, και στην πλατεία του ναού τα παιδιά έπαιζαν διάφορα παιχνίδια. Ένα από τα παιδιά αυτά δεν μπορούσε να νικήσει σε κανένα από τα πολλά αγωνίσματα, γι’ αυτό τα άλλα το ειρωνεύονταν και το περιγελούσαν. Τότε στράφηκε προς την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τον παρακάλεσε να το βοηθήσει να νικήσει και υποσχέθηκε ότι θα του προσφέρει ένα σφουγγάτο, δηλαδή φαγητό από αυγά τηγανισμένα με κρεμμύδια και μυρωδικά.

Μόλις έκανε το τάξιμο άρχισε να παλεύει με τα άλλα παιδιά που τα νίκησε. Αμέσως πήγε στο σπίτι του και μόνος του έφτιαξε το σφουγγάτο και το έβαλε μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Ύστερα από λίγη ώρα έφθασαν εκεί τρεις νέοι για να προσκυνήσουν και μόλις είδαν το σφουγγάτο σκέφτηκαν να το φάνε. Και είπαν μεταξύ τους: «Τι τα θέλει αυτά ο Άγιος; Μήπως πρόκειται να τα φάει;» Εκάθησαν, λοιπόν, και έφαγαν του σφουγγάτο στα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Όταν θέλησαν να φύγουν δεν μπορούσαν να σηκωθούν, γιατί είχαν κολλήσει στα μαρμάρινα σκαλοπάτια. Έκαμαν τότε φτηνά τάματα στον Άγιο για να ξεκολλήσουν, αλλά τίποτα. Όταν έκαμαν ακριβό τάμα, να δώσει ο καθένας από ένα φλωρί, τότε μόνο μπόρεσαν να ξεκολλήσουν και ν’ απελευθερωθούν. Μόλις βγήκαν από την εκκλησία και πήραν θάρρος, είπαν προς τον Άγιο: «Άγιε Γεώργιε, τα σφουγγάτα σου είναι πολύ ακριβά, γι’ αυτό και εμείς δεν θα ξαναγοράσουμε τίποτα από εσένα».

agios

Τιμωρία του Σαρακηνού
Κάποιος Σαρακηνός ταξιδιώτης (ανεψιός του βασιλιά της Συρίας), σαν είδε την θαυμάσια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, διέταξε τους υπηρέτες του να μεταφέρουν τις αποσκευές τους και να τις βάλουν στο νάρθηκα της εκκλησίας, επειδή θα έμεναν εκεί για να ξεκουραστούν και ύστερα να συνέχιζαν το δρόμο τους. Όμως απαίτησε να βάλουν και τις δώδεκα καμήλες μέσα στην εκκλησία. Οι ιερείς της εκκλησίας τον παρακάλεσαν να μην βεβηλώσει την εκκλησία τους. Αλλά αυτός επέμενε και ανέβηκε σ’ ένα ψηλό σημείο του ναού για να τις παρακολουθεί. Όταν τις οδήγησαν λοιπόν στην εκκλησία, αμέσως πέθαναν όλες. Τότε το θαύμα διαδόθηκε , ο δε Σαρακηνός εντυπωσιάσθηκε και ζήτησε να τις βγάλουν έξω και να τις θάψουν. Έμεινε στην εκκλησία μέχρι το πρωί που ήλθε ο ιερέας για να λειτουργήσει. Στη διάρκεια της λειτουργίας, την ώρα της μετουσίωσης των τιμίων δώρων, ο Σαρακηνός είδε όραμα ότι ο ιερέας αφού πήρε στα χέρια του ένα μικρό παιδί, το έσφαξε και το αίμα του χύθηκε στο Άγιο ποτήρι, και το σώμα του αφού το έκοψε σε μικρά κομμάτια το έβαλε στο ιερό δίσκο. Όταν τέλειωσε το κοινωνικό και είδε ο Σαρακηνός τον ιερέα να μεταδίδει στο λαό τις σάρκες και το αίμα του παιδιού, θύμωσε πολύ. Ύστερα από αυτό ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες και να πάρει εξηγήσεις. Ο ιερέας του εξήγησε σχετικά με την θεία ευχαριστία, και ακόμα του είπε ότι αξιώθηκε να δει ένα όραμα που μόνο οι μεγάλοι πατέρες είδαν. «Εγώ – του λέει ο ιερέας – δεν αξιώθηκα ποτέ να δω το φρικτό αυτό Μυστήριο και μόνο άρτο και κρασί βλέπω». Εξήγησε κατόπιν στον Άρχοντα Σαρακηνό το θαυμαστό μυστήριο. Τότε ο Σαρακηνός θέλησε να βαπτισθεί γιατί πίστεψε ότι η Χριστιανική πίστη ήταν η πιο αληθινή. Ο ιερέας τότε του είπε να πάει στα Ιεροσόλυμα να βαπτισθεί, γιατί όταν θα το μάθαινε ο θείος του , που ήταν βασιλιάς της Συρίας, θα τον σκότωνε και θα άρχιζε φοβερό διωγμό εναντίον των Χριστιανών. Έτσι λοιπόν ο Σαρακηνός πήγε στα Ιεροσόλυμα όπου υπήρχε άλλος ηγεμόνας και βαπτίστηκε από τον Πατριάρχη. Ύστερα μάλιστα από λίγες μέρες συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη τι έπρεπε να κάνει για να σωθεί. Τότε ο Πατριάρχης τον συμβούλευσε να γίνει μοναχός στο όρος Σινά. Και πραγματικά έτσι έγινε.

Ύστερα από τρία χρόνια πήρε άδεια από τον ηγούμενο του και έφυγε για να συναντήσει τον ιερέα του Αγίου Γεωργίου που τον είχε συμβουλεύσει να βαπτισθεί. Όταν έφτασε εκεί ο ιερέας δεν τον αναγνώρισε. Αφού του αποκάλυψε ποιός ήταν, του εξέφρασε την επιθυμία του να δει τον Χριστό. Ο ιερέας δόξασε τον Θεό και του είπε: «πήγαινε παιδί μου στον θείο σου Αμιράν και ομολόγησε την πίστη σου τόσο σ’ αυτόν όσο και σ’ άλλους Σαρακηνούς». Ο μοναχός σαν τα άκουσε αυτά συγκινήθηκε και ξεκίνησε αμέσως να πάει στην πόλη, όπου ο θείος του ήταν άρχοντας. Όταν έφτασε εκεί, περίμενε να νυχτώσει και ανέβηκε στον μιναρέ του τζαμιού και άρχισε να φωνάζει: «Τρέξτε εδώ Σαρακηνοί, διότι θέλω να σας μιλήσω». Τότε οι Σαρακηνοί έτρεξαν με λαμπάδες και όταν είδαν τον μοναχό, ρώτησαν τι είχε να τους πει. Ο μοναχός τους είπε: «Με ρωτάτε τι έχω να σας πω; Λοιπόν σας ρωτώ: Πού είναι ο ανεψιός του Αμιράν, πού έφυγε κρυφά;» Εκείνοι του απάντησαν. «Αν μας πεις που βρίσκεται θα σου δώσουμε όσα λεφτά θέλεις». Ο μοναχός τους είπε: «Οδηγήστε με στον Αμιράν για να σας το πω».

Αφού άρπαξαν τον μοναχό, τον οδήγησαν με μεγάλη χαρά στον Αμιράν. «Αυτός ο μοναχός γνωρίζει που είναι ο ανιψιός σου», του είπανε. Ο Αμιράς τότε ρώτησε αν στ’ αλήθεια ξέρει που βρίσκεται. «Εγώ ο ίδιος είμαι. Όμως τώρα είμαι Χριστιανός και πιστεύω στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο πνεύμα, τη μία θεότητα και ομολογώ ότι ο υιός του Θεού σαρκώθηκε από την παρθένο Μαρία και έκαμε στον κόσμο μεγάλα θαυμάσια και αφού σταυρώθηκε και πήγε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, πρόκειται να έλθει ξανά για να κρίνει ζωντανούς και πεθαμένους». Μόλις άκουσε αυτά ο θείος του Αμιράς τούπε: «Τί έπαθες, ταλαίπωρε μου, να αφήσεις το σπίτι σου , τα πλούτη σου, τη δόξα σου και να περπατάς περιφρονημένος σαν ζητιάνος; Επίστρεψε λοιπόν στην θρησκεία σου και παραδέξου σαν προφήτη σου τον Μωάμεθ για να επανέλθεις ξανά στην προηγούμενη σου κατάσταση». Ο μοναχός τότε του είπε: «Όσα καλά είχα που ήμουν Σαρακηνός, ήταν μερίδα του διαβόλου. Αυτό το τρίχινο φόρεμα μου είναι το καύχημα και ο πλούτος μου. Το Μωάμεθ που σας πλάνεψε και τη θρησκεία του, αποστρέφομαι εντελώς».

Σαν τα άκουσε αυτά ο Αμιράς είπε προς τους Σαρακηνούς που παρευρίσκονταν εκεί, ότι ο ανεψιός του έχασε τα λογικά του και να τον διώξουν. Αυτό βέβαια το έκαμε για να τον γλιτώσει από το νόμο που προέβλεπε θανατική ποινή στους υβριστές της θρησκείας. Εκείνοι μόλις άκουσαν τον Αμιράν είπαν: «Αφήνεις ελεύθερο αυτόν που ύβρισε τον προφήτη και την θρησκεία μας; Άς αρνηθούμε και εμείς λοιπόν την θρησκεία μας και ας γίνουμε Χριστιανοί». Ο Αμιράς επειδή φοβήθηκε τον όχλο μήπως εξαγριωθεί περισσότερο, έδωκε την άδεια να τον κάμουν ότι θέλουν. Εκείνοι τον άρπαξαν, τρίζοντας τα δόντια από την λύσσα και αφού τον οδήγησαν έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησαν ενώ εκείνος προσευχόταν κι ευχαριστούσε τον Θεό, γιατί τον αξίωνε να μαρτυρήσει για το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό ήταν το τέλος του θαρραλέου ομολογητή Σαρακινού.

Κάθε νύχτα πάνω από τον σωρό από τις πέτρες , φαινόταν ένα άστρο λαμπρό που φώτιζε τον κόσμο εκείνο. Οι Σαρακηνοί μάλιστα θαύμασαν το γεγονός. Ύστερα από αρκετό καιρό ο Αμιράς έδωσε άδεια στους Χριστιανούς να βγάλουν το Άγιο λείψανο του μάρτυρα από τις πέτρες για να το θάψουν. Όταν λοιπόν σήκωσαν τις πέτρες, βρήκαν το λείψανο «σώον και αβλαβές» και ανάδιδε ευωδία. Αφού το προσκύνησαν με ευλάβεια, το ενταφίασαν με ύμνους και ψαλμωδίες στον Κύριο.

Η κόρη του βασιλιά γλιτώνει από τον δράκοντα
Στην Ανατολική επαρχία της Αττάλειας και στην πόλη Αλαγία βασίλευε κάποιος Σέλβιος που ήταν πολύ Χριστιανομάχος. Είχε βασανίσει πολλούς Χριστιανούς για ν’ αρνηθούν την πίστη τους και έπειτα τους φόνευε.

Κοντά στην πόλη υπήρχε ένας δράκοντας φοβερός που καθημερινά άρπαζε ανθρώπους ή ζώα και τα κατάτρωγε. Οι κάτοικοι είχαν πανικοβληθεί και απόφευγαν να περνούν από εκεί. Κάποτε ο βασιλιάς συγκέντρωσε στρατό και πήγε για να σκοτώσει το άγριο θηρίο. Όμως δεν πέτυχε και επέστρεψε άπρακτος.

Όταν είδαν οι κάτοικοι ότι ο βασιλιάς απέτυχε να σκοτώσει τον δράκοντα πήγαν να τον ρωτήσουν γιατί δεν μπόρεσε να βρει τρόπους να εξοντώσει το θηρίο. Τότε ο βασιλιάς ύστερα από συμβουλή που του έδωσαν οι ιερείς των ειδώλων, είπε στο πλήθος: «Γνωρίζετε ότι επιχειρήσαμε αρκετές φορές να σκοτώσουμε το θηρίο και δεν το κατορθώσαμε, γιατί έτσι ήταν το θέλημα των Θεών. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την εντολή τους, θα πρέπει ο καθένας μας να στέλλει το παιδί του για να το τρώει ο δράκοντας. Ακόμα και εγώ θα στείλω την μοναδική μου κόρη, όταν έλθει η σειρά της». Έτσι, λοιπόν, ο λαός υπάκουσε στην διαταγή του βασιλιά γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώτικα. Έστελναν, δηλαδή τα παιδιά τους με δάκρυα και με θρήνους να καταβροχθίζονται από το θηρίο.

Όταν ήλθε και η σειρά της κόρης του βασιλιά, ξετυλίχθηκαν τραγικές σκηνές. Ο βασιλιάς κτυπούσε το στήθος του και το πρόσωπο του, τραβούσε τα γένια του και με λυγμούς έλεγε: «Αλίμονο σε μένα τον ταλαίπωρο! Τι να πρωτοκλάψω γλυκό μου παιδί; Το χωρισμό μας ή τον ξαφνικό σου θάνατο που θα δω σε λίγο; Τι να πρωτοθρηνήσω, αγαπημένο μου παιδί, το κάλλος σου ή τον τρόμο, που σε λίγο θα νοιώσεις σαν σε κατασπαράζει το θηρίο; Αλίμονο, κόρη μου, που έλαμπες σαν πολύφωτη λαμπάδα στο παλάτι μου και περίμενα την ώρα που θα γιόρταζα τους γάμους σου. Πού θα βρω πια παρηγοριά και πως θα ζήσω μακριά σου; Τι την θέλω την ζωή και τα παλάτια χωρίς εσένα;» Αυτά έλεγε ο απαρηγόρητος βασιλιάς. Έπειτα γύρισε προς το πλήθος και είπε: «Αγαπητοί μου φίλοι και άρχοντες, σας ζητώ να με συμπονέσετε. Σας προσφέρω πλούτη όσα θέλετε και ακόμα την βασιλεία μου, αλλά να μου κάνετε μια χάρη. Να μου χαρίσετε το μονάκριβο παιδί, αλλιώτικα αφήστε και εμένα να πάω μαζί της». Κανένας όμως δεν συγκινήθηκε από τα λόγια του βασιλεία, γιατί αυτός ήταν που έβγαλε την διαταγή, για να βρίσκουν τα παιδιά του τέτοιο οικτρό τέλος. Έτσι με μια φωνή όλοι του είπαν, ότι έπρεπε να εφαρμοστεί και στο παιδί του η διαταγή του.

Σαν δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο βασιλιάς, την συνόδευσε μέχρι την πύλη της πόλης. Αφού την αγκάλιασε και την φίλησε, την παρέδωσε στους ανθρώπους για να την οδηγήσει στην λίμνη. Πραγματικά οι άνθρωποι την άφησαν και έφυγαν. Ο λαός έβλεπε μέσα από τα τείχη την κόρη που καθόταν κοντά στην λίμνη και περίμενε να έλθει το θηρίο για να την κατασπαράξει.

Εκείνο τον καιρό ο μέγας Γεώργιος, που δεν είχε ακόμη ομολογήσει την Χριστιανική του πίστη, ήταν κόμης και αρχηγός στρατιωτικής μονάδας στο στράτευμα του Διοκλητιανού. Επέστρεφε μάλιστα στην Καππαδοκία από μια εκστρατεία που έκανε μαζί με τον Διοκλητιανό. Από Θεού θέλημα πέρασε και από την λίμνη και όταν είδε το νερό, θέλησε να ποτίσει το άλογο του και να ξεκουραστεί και ο ίδιος. Όταν είδε την κόρη να κλαίει ασταμάτητα και να διακατέχεται από αγωνία και τρόμο, την πλησίασε και την ρώτησε γιατί έκλεγε και ακόμη ποιος ήταν ο λόγος που την παρακολουθούσε ο λαός μέσα από τα τείχη. Η κόρη του είπε ότι αδυνατούσε να του διηγηθεί τα όσα συνέβησαν και τα όσα επρόκειτο να συμβούν και τον παρακάλεσε να καβαλήσει το άλογο του και να φύγει, όσο πιο γρήγορα μπορούσε γιατί κινδύνευε να χάσει την ζωή του και ήταν τόσο νέος και ωραίος. Ο Άγιος επέμενε να μάθει τι της συνέβηκε. Και αυτή του είπε: «Είναι μεγάλη η αφήγηση, κύριε μου, και δεν μπορώ να σου τα αφηγηθώ όλα με λεπτομέρειες. Μόνο σου λέγω και σε παρακαλώ να φύγεις τώρα αμέσως για να μην πεθάνεις άδικα μαζί μου». Και ο Άγιος της είπε: «Πες μου την αλήθεια, γιατί κάθεσαι εδώ και ορκίζομαι στον Θεό, που πιστεύω εγώ , ότι δεν θα σε αφήσω μόνη, αλλά θα σε ελευθερώσω από τον θάνατο, αλλιώτικα θα πεθάνω και εγώ μαζί σου».

Τότε η κόρη αναστέναξε πικρά και διηγήθηκε στον Άγιο τα όσα συνέβησαν. Αφού άκουσε εκείνος τα γεγονότα, ρώτησε την κόρη: «Σε ποιο Θεό πιστεύουν ο πατέρας σου και η μητέρα σου και ο λαός;» Και εκείνη του αποκρίθηκε: «Πιστεύουν στον Ηρακλή και στην μεγάλη θεά Άρτεμη». Ο άγιος τότε της είπε: «Από σήμερα να μην φοβάσαι ούτε και να κλαίς. Μόνο πίστεψε στον Χριστό, που πιστεύω εγώ, και θα δεις την δύναμη του Θεού μου». Η βασιλοπούλα απάντησε στον Άγιο: «Πιστεύω, κύριε μου, μ’ όλη μου την ψυχή και μ’ όλη μου την καρδιά». Ο Άγιος συνέχισε: «Έχε θάρρος στον Θεό που δημιούργησε τον ουρανό και την γη και την θάλασσα διότι ο Χριστός πρόκειται να καταργήσει την δύναμη του θηρίου και θα ελευθερωθούν και ακόμα θα διώξουν τον φόβο του θηρίου όλοι οι κάτοικοι του τόπου αυτού. Μείνε, λοιπόν, εδώ και μόλις δεις το θηρίο να έρχεται, φώναξε μου».

Τότε ο Άγιος έκλεινε τα γόνατα του στη γη και αφού σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό προσευχήθηκε και είπε: «Ο Θεός ο Μεγάλος και Δυνατός που κάθεται πάνω στα χερουβίμ και επιβλέπει αβύσσους, που είναι ευλογητός και υπάρχει στους αιώνες, συ γνωρίζεις ότι οι καρδίες είναι μάταιες, Συ φιλάνθρωπε Δεσπότη και κύριε επίβλεψε και τώρα σε μένα τον ταπεινό και ανάξιο δούλο σου και φανέρωσε μου τα ελέη σου. Κάνε να υποτάξω το φοβερό αυτό Θηρίο για να γνωρίσουν όλοι ότι υπάρχεις μαζί μου και ότι είσαι ο μόνος αληθινός Θεός». Τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που του είπε. «Εισακούστηκε η δέηση σου Γεώργιε, και κάνε όπως θέλεις, διότι εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί σου». Μόλις τελείωσε την προσευχή του ο Άγιος, φάνηκε το άγριο θηρίο. Όταν το είδε η κόρη φώναξε: «Αλλοίμονο μου , κύριε μου! Έρχεται το θηρίο για να με κατασπαράξει».

Τότε ο Άγιος έτρεξε για να συναντήσει το θηρίο. Ήταν το θηρίο φοβερό. Έβγαζε από τα μάτια του φωτιά και ήταν τόσο εξαγριωμένο και απαίσιο που παρουσίαζε θέαμα τρομερό. Αμέσως ο Άγιος έκανε το σημείο του τιμίου Σταυρού και είπε: «Κύριε ο Θεός μου, ημέρεψε για χάρη μου, που είμαι δούλος σου, το θηρίο αυτό για να πιστέψει ο λαός στο όνομα Σου το Άγιο» . Έτσι και έγινε. Ο φοβερός δράκοντας με τα μεγάλα δόντια έπεσε στα πόδια του αλόγου του Αγίου και βρυχούταν. Μόλις η βασιλοπούλα είδε το θέαμα, ένοιωσε χαρά μεγάλη. Και ο Άγιος της είπε: «Βγάλε την ζώνη σου και δέσε με αυτή τον δράκοντα από τον λαιμό». Αμέσως τότε η κόρη άφοβα έβγαλε την ζώνη της και έδεσε το δράκοντα, και ευχαριστούσε τον Άγιο που την γλίτωσε από τον βέβαιο θάνατο. Ο Άγιος αφού ανέβηκε στο άλογο του, είπε προς την βασιλοπούλα: «Σύρε τον δράκοντα με την ζώνη σου μέχρι την πόλη».

Όταν είδαν οι κάτοικοι το παράξενο θέαμα, την κόρη δηλαδή να σέρνει δεμένο τον δράκοντα, τράπηκαν σε φυγή. «Μη φοβάσθε, σταθείτε και θα δείτε την δόξα του Θεού και την σωτηρία σας» τους είπε ο Άγιος. Τότε σταμάτησαν όλοι απορημένοι και περίμεναν να δουν τι θα τους δείξει. Τους προέτρεψε λοιπόν, να πιστέψουν στον αληθινό Θεό και αυτοί δέχτηκαν με χαρά. Αφού σήκωσε το χέρι του κτύπησε με το ακόντιο τον δράκοντα και το φοβερό τέρας σκοτώθηκε. Έπειτα αφού πήρε από το χέρι την βασιλοπούλα, την παρέδωσε στον βασιλιά. Όλοι ένοιωσαν μεγάλη και ανέκφραστη χαρά και αφού γονάτισαν, κατάφιλούσαν τα πόδια του Αγίου και ευχαριστούσαν τον Πανάγαθο Θεό, διότι τους ελευθέρωσε από το Θηρίο κι έτσι σταμάτησε η θυσία των παιδιών τους.

Ο Άγιος κάλεσε από κάποια πόλη της Αντιόχειας τον επίσκοπο Αλέξανδρο και βάπτισε τον βασιλιά και τους άρχοντες και όλο το λαό. Μέσα σε δεκαπέντε μέρες βάπτισε σαράντα πέντε χιλιάδες.

Αφού λοιπόν βαπτίστηκαν όλοι και έγινε μεγάλη χαρά στη γη και στον ουρανό, έκτισαν και μια μεγάλη εκκλησία στο όνομα του Θεού. Ο Άγιος πήγε να την δει. Μόλις μπήκε στο Άγιο βήμα και προσευχήθηκε, βγήκε πηγή αγιάσματος και σκορπίστηκε ευωδία στον ναό. Η πηγή αυτή σώζετε μέχρι σήμερα.

Ο Άγιος αφού αποχαιρέτησε τον βασιλιά και το λαό, έφυγε για την πατρίδα του την Καππαδοκία. Στο δρόμο του συνάντησε το διάβολο μετασχηματισμένο σε μορφή ανθρώπου. Κρατούσε δύο ραβδιά στα οποία στηριζόταν σαν γέρος. Φαινόταν μάλιστα σαν νικημένος και καταφρονημένος στρατιώτης. Είπε, λοιπόν με ταπείνωση στον Άγιο: «Χαίρε Γεώργιε». Ο Άγιος αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ο διάβολος και του είπε: «Ποιος είσαι και πώς με ξέρεις; Αν δεν ήσουνα ο πονηρός διάβολος δεν θα μπορούσες να με ξέρεις, αφού ποτέ ξανά δεν με έχεις δει». Ο διάβολος απάντησε: «Πώς τολμάς να υβρίζεις του αγγέλους του Θεού και ρωτάς ποιος είμαι εγώ; Μάθε να μιλάς καλά». Ο Άγιος τότε αποκρίθηκε: «Αν είναι έτσι όπως μου τα λες και είσαι Άγγελος, ακολούθησε με. Αν όμως είσαι πνεύμα πονηρό, να μην μετακινηθείς από την θέση σου». Μόλις τέλειωσε το λόγο του αυτό ο Άγιος, ο διάβολος βρέθηκε δεμένος και φώναξε δυνατά: «Αλλοίμονο μου! Τι κακή ώρα ήταν αυτή που σε συνάντησα! Τι κακό έπαθα να πέσω στα χέρια σου ο ταλαίπωρος!».

Ο Άγιος βεβαιώθηκε ότι ήταν πνεύμα πονηρό και του είπε: «Σε ορκίζω στο Θεό να μου πεις τι επρόκειτο να μου κάνεις». Και ο δαίμονας είπε: «Εγώ, Γεώργιε, είμαι από το δεύτερο τάγμα του Σατανά και όταν ο Θεός έκαμε τον ουρανό και διαχώριζε τη γη από τα νερά ήμουνα παρών. Εγώ έκαμα φοβερές βροντές και αστραπές, εγώ έδεσα κεφαλές και τώρα από την περηφάνια μου κατάντησα κάτω στον Άδη και έγινα δαίμονας. Αλλοίμονο μου , Γεώργιε, γιατί ζήλεψα τη χάρη που σου δόθηκε και ήθελα να σε παραπλανήσω για να με προσκυνήσεις. Αλλά πλανήθηκα. Αλλοίμονο μου τι κακό εζήτησα να πάθω και δεν μπορώ να λυθώ. Σε παρακαλώ Γεώργιε, θυμήσου την προηγούμενη μου ευτυχία και μη με αφήσεις να επιστρέψω στην άβυσσο γιατί σου τα είπα όλα». Τότε ο Άγιος αφού ύψωσε τα χέρια στον ουρανό είπε: «Σ’ ευχαριστώ Κύριε μου, διότι μου παρέδωσες στα χέρια μου τον πονηρό δαίμονα, που πρόκειται να σταλεί σε σκοτεινό τόπο για να τιμωρείται αιώνια». Μόλις είπε αυτά ο Άγιος επετίμησε και απόλυσε το πονηρό πνεύμα.

Θαυματουργικές εικόνες του Αγίου Γεωργίου στην ιερά μονή του Ζωγράφου στο Άγιο Όρος

Η εικόνα που μεταφέρθηκε από τη Μονή Φανουήλ
Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Λέοντα του Σοφού (886 – 912 μ.Χ.) ήσαν τρεις γνήσιοι αδελφοί, ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Βασίλειος και η καταγωγή τους ήταν από την μεγαλύτερη Λιγχίδα, που μετονομάστηκε αργότερα σε Αχρίδα. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το κόσμο, τον πλούτο, τη δόξα και να πάρουν το αγγελικό σχήμα. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και αφού βρήκαν ήσυχο τόπο, κατασκεύασαν σκηνές, όπου έμεναν για αρκετό διάστημα και συναντιόνταν μόνο την Κυριακή. Διαδόθηκε, λοιπόν η φήμη της αρετής τους και γι’ αυτό πολλοί έρχονταν κοντά τους και δεν έφευγαν.

Βρήκαν ένα χώρο όπου έκτισαν μοναστήρι. Αφού έκτισαν και τον ναό σκέπτονταν πως να τον ονομάσουν. Άλλοι έλεγαν να τον αφιερώσουν στον Άγιο Νικόλαο, άλλοι στον Άγιο Κλήμεντα, αρχιεπίσκοπο Αχρίδος που ήταν και συμπατριώτης τους και ο καθένας γενικά ήθελε να δώσει στο ναό το όνομα του Αγίου, που έτρεφε μεγαλύτερη ευλάβεια. Επειδή, λοιπόν, δεν συμφωνούσαν αποφάσισαν να προσφύγουν στην προσευχή στο Θεό και να δεηθούν ώστε Αυτός για να αποφασίσει για να διατάξει σε ποιο από τους Αγίους Του θα αφιερώσουν το ναό και ποιαν εικόνα θα ζωγραφίσουν στο ξύλο που ετοίμασαν. Προσευχήθηκαν και οι τρεις, ο καθένας στο ησυχαστήριο του. Στην διάρκεια που προσεύχονταν διαχύθηκε από τον νεόκτιστο ναό ένα ασυνήθιστο φως, λαμπρότερο από τις ακτίνες του ήλιου γύρω από τα κελιά των μοναχών. Οι μοναχοί κατελήφθησαν από φόβο και απορία και έμειναν προσευχόμενοι όλη νύχτα.

Την επομένη το πρωί όταν κατέβηκαν οι μοναχοί στην εκκλησία είδαν με θαυμασμό ότι στο ξύλο που ετοίμασαν να ζωγραφίσουν, ζωγραφίστηκε η εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρου Γεωργίου.

Απ’ αυτή μάλιστα έβγαινε η λάμψη που φώτιζε τα ταπεινά ησυχαστήρια. Έτσι λοιπόν, αφιερώθηκε η εκκλησία στον Άγιο Γεώργιο και η μονή ονομάσθηκε Ζωγράφου.

Η θαυματουργή εικόνα υπήρχε στην Μονή του Φανουήλ που βρίσκεται στην Συρία κοντά στη Λύδδα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του καθηγούμενου της Μονής Φανουήλ, Ευστρατίου, όταν κάποτε ο Θεός θέλησε, να τιμωρήσει τη Συρία και να την παραδώσει στους Σαρακηνούς, η ζωγραφιά της εικόνας ξαφνικά αποχωρίσθηκε από το ξύλο και αφού υψώθηκε κρύφτηκε σε άγνωστο μέρος. Οι μοναχοί τότε, επειδή φοβήθηκαν και λυπήθηκαν από το θαύμα, αφού γονάτισαν, προσεύχονταν στο Θεό θερμά και με δάκρυα και τον παρακαλούσαν να τους αποκαλύψει που κρυβόταν το πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου. Ο πανάγαθος Θεός άκουσε την δέηση των μοναχών και ο Άγιος παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και του είπε: «Μη λυπάστε για μένα. Εγώ βρήκα για τον εαυτό μου Μονή της Παναγίας στο Άθω. Αν θέλετε πηγαίνετε και εσείς προς τα εκεί, γιατί η οργή του Κυρίου είναι έτοιμη να πέσει πάνω στην διεφθαρμένη Παλαιστίνη και σχεδόν σ’ όλη την Οικουμένη, επειδή οι Χριστιανοί αμαρτάνουν».

Αφού συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς ο καθηγούμενος ανακοίνωσε τα συμβάντα. Έπειτα κάλεσε και τους προύχοντες της πόλης Λύδδας και τους ανάγγειλε όσα συνέβησαν σχετικά με την άγια εικόνα. Ύστερα του παράγγειλε τα εξής: «Εμείς φεύγουμε, για την αγία πόλη των Ιεροσολύμων για να προσκυνήσουμε τον Άγιο Τάφο του Κυρίου και ας γίνει το θέλημα Του. Σεις εγκατασταθείτε στην Μονή για να την προφυλάξετε».

Με δάκρυα ξεκίνησαν. Αφού έφτασαν στην Ιόππη βρήκαν πλοίο και αναχώρησαν για το όρος Άθω. Ύστερα από αρκετές μέρες έφτασαν στην μονή Ζωγράφου. Όταν μπήκαν στο ναό, με έκπληξη και θαυμασμό, είδαν την ζωγραφιά του Αγίου Γεωργίου, που είχαν στην μονή Φανουήλ, νάνε προσκολλημένη χωρίς καμιά αλλοίωση σ’ ένα καινούργιο ξύλο. Τότε με συγκίνηση και δάκρυα γονάτισαν μπροστά στην εικόνα και έλεγαν: «Γιατί μας προξένησες τόση λύπη, Μεγαλομάρτυρα Γεώργιε;» Οι μοναχοί της Ζωγράφου απορούσαν, γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα παράξενα. Όμως εκείνοι τους διηγήθηκαν τα συμβάντα και όλοι δόξαζαν ολόψυχα τον Κύριο και τον Άγιο Γεώργιο. Τον δε καθηγούμενο Ευστράτιο τον έκαμαν Ηγούμενο τους.

Από τότε άρχισαν να γίνονται από την αγία εικόνα πολλά θαύματα. Γι’ αυτό ο κόσμος πήγαινε στην μονή Ζωγράφου , να προσκυνήσει τον Τροπαιοφόρο Γεώργιο. Η φήμη των θαυμάτων έφθασε μέχρι και τον βασιλέα Λέοντα τον Σοφό, που ήταν πολύ ευσεβής. Μάλιστα αποφάσισε να πάει προσωπικά στο Άγιο Όρος για να προσκυνήσει και χαρεί πνευματικά με τις ψυχοφελείς συζητήσεις που θα έκανε με τους ασκητές Μωυσή, Ααρών και Βασίλειο που έγιναν ξακουστοί για την αρετή τους. Ύστερα από τον Λέοντα επισκέφτηκε τη Μονή και ο βασιλιάς

Η θαυμαστή εικόνα του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην ιερά Μονή του Ξενοφώντα


Στο Άγιο Όρος σώζεται η αρχαία προφορική παράδοση και για την άγια εικόνα που υπήρχε στους χρόνους των ασεβών εικονομάχων, που με βασιλικά διατάγματα καίονταν οι άγιες και σεβαστές εικόνες.

Στα χρόνια εκείνα λοιπόν οι υπηρέτες του παράνομου βασιλιά ερευνούσαν και προσπαθούσαν να βρίσκουν τις άγιες εικόνες για να τις συντρίψουν και να τις ρίξουν στη φωτιά. Βρήκαν λοιπόν και την άγια αυτή εικόνα και την έριξαν στην φωτιά για να καεί. Αλλά μάταια κοπίαζαν οι ανόητοι, διότι η άγια εικόνα έμεινε άφλεκτος μέχρι που η φωτιά έσβησε τελείως. Οι εικονομάχοι όταν είδαν ότι η φωτιά πολύ λίγο άρπαξε τα φορέματα του Αγίου και το πρόσωπο του τίποτα δεν έπαθε απόρησαν. Ένας μάλιστα περισσότερο ασεβής έμπηξε μαχαίρι στο πηγούνι του Αγίου και αμέσως έτρεξε καθαρό αίμα. Τότε όλοι όσοι είδαν το θαύμα έφυγαν ο καθένας για το σπίτι του. Ένας ευσεβής Χριστιανός αφού παράλαβε την άγια εικόνα και ήλθε στην θάλασσα, προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο για να σταματήσει η φρικτή θύελλα της εικονομαχίας. Έπειτα αφού γύρισε προς την Άγια εικόνα είπε: «Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Τροπαιοφόρε Γεώργιε, συ που και στη ζωή και μετά τον θάνατο έκαμες άφλεκτη την άγια εικόνα, διαφύλαξε την και τώρα από την θάλασσα και μετέφερε την όπου εσύ γνωρίζεις και επιθυμείς για να δοξασθεί ο Θεός μας». Και μόλις τελείωσε έβαλε την εικόνα στη θάλασσα.

Ο Άγιος Γεώργιος φρόντισε ώστε η άγια εικόνα να φτάσει στο Άγιο Όρος, όπου και άλλες εικόνες οδήγησε η θεία πρόνοια. Η εικόνα τοποθετήθηκε κοντά στην Μονή Ξενοφώντα όπου έτρεχαν τα ιαματικά όξινα νερά. Υπήρχε μάλιστα εκεί μια μικρή Μονή αφιερωμένη στο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Ακόμα σώζεται ο μικρός αυτός ναός, όπου οι μοναχοί σαν είδαν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου την μετάφεραν εκεί γεμάτοι χαρά και ευλάβεια. Ύστερα έκτισαν ναό κοντά στο μικρό ναό. Όταν αυξήθηκαν οι μοναχοί και μεγάλωσε και η Μονή ονομάσθηκε του Αγίου Γεωργίου. Οι μοναχοί γιορτάζουν καθημερινά μαζί με τον Άγιο Γεώργιο και τον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο και τους μνημονεύουν στις απολύσεις των ακολουθιών.

Η άγια εικόνα βρίσκεται στο μεγάλο Καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στον ανατολικό κίονα του δεξιού χωρού και έχει ζωγραφισμένο ολόσωμο τον Μεγαλομάρτυρα και σε ένδειξη του θαύματος φέρνει και την πληγή στο πηγούνι και το αίμα του είναι πηγμένο σ’ αυτή. Μέχρι σήμερα το θαυμαστό φαινόμενο κηρύττει περίτρανα τα πάμπολλα θαύματα που έκανε και κάνει ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος Γεώργιος.

ΠΗΓΕΣΓ Hellas-orthodoxy.blogspot.gr, xristianos,gr, agioritikovima.gr

2. Μπορεῖτε νά δείξετε στά παιδιά είκόνες τοῦ Ἁγίου μέ εἰκονογραφημένα γύρω γύρω τά μαρτύρια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, νά τά αφήσετε νά τά δοῦν καί νά τά περιγράψουν… Ἤ, ἀφοῦ τούς τά διηγηθεῖτε ἐσεῖς, νά τά ἐντοπίσουν ἐκεῖνα στήν εἰκόνα.

3. Εἰκόνες τοῦ Ἁγίου πού μποροῦν νά χρωματίσουν τά παιδιά…

4. Βίντεο γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο

5. ΩΡΑΙΟΤΑΤΑ παιδικά βιβλία γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο (ἐνδεικτικός κατάλογος)

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ»Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΑΘΩΣ» παιδικά μέ ἕνα ὡραῖο παζλ.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΛΥΔΙΑ» μέ ψηφιακό δίσκο

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΣΑΪΤΗΣ»

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΣΑΪΤΗΣ»
Κι ἕνα ἀπό τήν Κύπρο.

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ»

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ»

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «ΑΓΚΥΡΑ»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Ἐνδεικτικοί στίχοι…

 Ἅη μου Γιώργη ἀφέντη μου ἀσημοκαβαλάρη,(δίς)

ἁρματωμένε μέ σπαθί καί μ’ἀργυρό κοντάρι. (δίς)

Θεριό ἔπεσε στή χώρα μας σ΄ ἕνα βαθύ πηγάδι, (δίς)

ἀνθρώπους τό ταΐζανε  κάθε πρωΐ καί βράδυ. (δίς)

Μιά μέρα δέν τοῦ πήγανε ἀνθρώπους νά δειπνήσει,(δίς)

σταλιά νερό δέν ἄφησε τή χώρα νά δροσίσει. (δίς)

Ἄς ρίξουμε τά μπουλετιά κι ὅ,τινος θέλει ἄς πέσει, (δίς)

νά  πάει τό παιδάκι του στοῦ λιονταριοῦ πεσκέσι. (δίς)

Τά μπουλετιά ἐπέσανε σέ  μιά Βασιλοπούλα,(δίς)

ὁπού τήν εἶχε ὁ Βασιλιάς μόνη καί μοναχούλα. (δίς)

Κι ὁ Βασιλιάς σάν τ’  ἄκουσε αὐτόν τόν λόγο εἶπε: (δίς)

«Πάρτε μου τό βασίλειο καί τό παιδί μου ἀφῆστε»! (δίς)

Καί ὁ λαός σάν τ’ ἄκουσε λέγει στόν Βασιλέα,(δίς)

ἀφήνεις τό παιδάκι σου, σέ παίρνουμε καί σένα. (δίς)

Κι ὅταν τήν ἐπερνούσανε,  ὅλα τά ὄρη  σιοῦσαν (δίς)

καί τά πουλάκια στίς φωλιές πικρά ἐκελαηδοῦσαν. (δίς)

Ξένος ἀγνώριστος περνᾶ, τήν κόρη χαιρετάει (δίς)

κι ἡ κόρη τ’ ἀποκρίνεται κι ἡ κόρη τοῦ μιλάει.(δίς)

Τραβήξου ξένε μου ἀπ`ο δῶ, τραβήξου παρά πέρα (δίς)

γιατί θέ νά ΄βγεῖ  τό θεριό, νά φάει ἐσέ καί μένα. (δίς)

Τραβήξου ξένε μου ἀπ`ο δῶ καί τό νερό ἀφρίζει(δίς)

Κι ὁ δράκοντας τά δόντια του γιά μένα τ’ ἀκονίζει. (δίς)

Γυρίζει ἀνατολικά καί κάνει τό σταυρό του

καί βγάζει τό σπαθάκι του καί κόβει τό λαιμό του.

Γιά πές μου ξένε, νά χαρεῖς, ποιό εἶναι τ’  ὄνομά σου

κι ἐγώ θά  κάνω χάρισμα στήν οἰκογένειά σου.

Γιώργη μοῦ λένε τ’ ὄνομα ἀπ’ τήν Καππαδοκία

κι ἄν θές νά κάνεις χάρισμα, κτίσε μιάν ἐκκλησία.

Καί κάτσε καί ζωγράφισε Χριστόν καί Παναγία

μέ καβαλάρη εὔμορφον ὡσάν τήν Παναγία.

Μέ τ’ ἄσπρο του τό ἄλογο καί τήν περίσσια χάρη,

ἁρματωμένον μέ σπαθί καί μ’ἀργυρόν κοντάρι.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ!

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

5/Μένουμε στό σπίτι καί.. βρίσκουμε πῶς ἀκριβῶς πραγματοποιήθηκαν οἱ Προφητεῖες στή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ

5/Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. βρίσκουμε πῶς ἀκριβῶς πραγματοποιήθηκαν οἱ Προφητεῖες στή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.

Ἀριστερά… μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προφητεῖες ἀπό τούς Ψαλμούς τοῦ Δαβίδ καί τό βιβλίο τοῦ Ἠσαϊα… καί δεξιά κάποιες εὐαγγελικές περικοπές πού βεβαιώνουν ὅτι πραγματοποιήθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀντιστοιχίστε τες!

Ἄν δέν τά καταφέρατε σέ ὅλες…. ξαναμπεῖτε σέ λίγες ἡμέρες σ’αὐτή τή σελίδα καί θά βρεῖτε τίς ἀπαντήσεις!

Καλή Ἀνάσταση!

Εὐχαριστῶ γιά τή βοήθειά τους τήν Εὐαγγελία Βουλγαράκη καί τήν Ἀνθή Σταυριανοπούλου.

Posted in Εκπαιδευτικά, Κατηχητικά | Σχολιάστε

4/Μένουμε στό σπίτι καί.. ἀπαντᾶμε στό πασχαλινό ἐρωτηματολόγιο!!!

4/Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. βρίσκουμε τίς ἀπαντήσεις στό πασχαλινό ἐρωτηματολόγιο!!!

Χαίρετε! Σήμερα ἔχουμε ἕνα ἐρωτηματολόγιο σχετικά μέ τά γεγονότα τοῦ Πάσχα… Μερικές ἐρωτήσεις πού ἀφοροῦν σέ πρόσωπα καί πράγματα ἀπό ὅσα συνέβησαν τίς μέρες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου μας….

Πρόσωπα καί τοποθεσίες πού ἀναφέρονται στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου (κεφάλαια 26-27) καί στοῦ Ἰωάννη (11-12, 18-19).

Καθοδηγῆστε τά παιδιά νά βροῦν τά σχετικά κεφάλαια στήν Καινή Διαθήκη, νά τά διαβάσουν (ἤ διαβάστε τα μαζί) κι ἀφῆστε τα νά βροῦν τίς σωστἐς ἀπαντήσεις!

Μπορεῖτε νά θεσμοθετήσετε καί… δωράκια! Βάλτε καί … κατηγορίες! Τόσες ἀπαντήσεις σωστές…. αὐτό τό δωράκι! Λιγότερες… ἕως τόσες….. ἐκεῖνο τό δωράκι! Καί ἡ σκέτη… συμμετοχή… ἀξίζει ἕνα δωράκι! Τί λέτε;

Καλή .. συνεργασία!

Θέλετε καί τίς… σωστές ἀπαντήσεις; Στεῖλτε μας ἕνα μήνυμα.. στά σχόλια… παρακάτω! Εὐχαριστοῦμε!

Εύχαριστῶ γιά τή βοήθειά τους τήν Εὐαγγελία Βουλγαράκη καί Μαρία Β. Κωνσταντινίδη.

Posted in Εκπαιδευτικά, Κατηχητικά | 2 Σχόλια

3/ Μένουμε στό σπίτι καί.. φτιάχνουμε ἕναν Ἐπιτάφιο!!!

3/Πασχαλινές δραστηριότητες….Μένουμε στό σπίτι καί.. φτιάχνουμε ἕναν Ἐπιτάφιο!!!

Ἕναν.. Έπιτάφιο! Μάλιστα! Ἕναν Ἐπιτάφιο!

Μιά πολύ ὡραία ίδέα… νά φτιάξετε στό σπίτι σας ἕναν ἐπιτάφιο, μιά καί φέτος δέν θά εἶναι δυνατόν οὔτε νά στολιστεῖ οὔτε νά ψαλλοῦν τά ἐγκώμια ἀπό ὅλους μας τριγύρω του οὔτε ἀκόμη νά γίνει ἡ περιφορά του «ἀνά τάς ὁδούς καί τάς ρύμας»!

Λοιπόν… φτιάξε ἐσεῖς μαζί μέ τά παιδιά σας στό σπίτι ἕναν Ἐπιτάφιο. Ἡ ἰδέα ἀνήκει στήν ξεχωριστή συνάδελφο Νηπιαγωγό κ.Τριάδα Παπαδοπούλου -Νικητιάδη, πού ὄχι μόνο συνέλαβε τήν ἰδέα πρίν τρία χρόνια… ἀλλά μαζί μέ τίς συναδέλφους της καί τούς μαθητές της… κατασκεύασε τόν ὡραιότατο αὐτόν ἐπιτάφιο, πού βλεπετε στήν ἑπόμενη εἰκόνα άλλά καί πραγματοποίησε τήν περιφορά του στήν αὐλή τῶν Νηπιαγωγείων στήν πόλη τῆς Καρπάθου!

Γιά τό πῶς κατασκευάζεται ὁ Ἐπιτάφιος, μᾶς δίνει λεπτομερεῖς ὁδηγίες ἡ ἴδια,τήν ὁποία καί συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε δημοσίως!

Ἦταν τέτοιες μέρες πρὶν τρία χρόνια, ποὺ δουλεύοντας μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ Νηπιαγωγείου τὴν θεματικὴ ἑνότητα «Πάσχα» καὶ μιλώντας γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, συναποφασίσαμε νὰ φτιάξουμε κι ἐμεῖς ἕναν ἐπιτάφιο. Ἡ ἰδέα μᾶς ἐνθουσίασε ὅλους!


Ξεκινήσαμε μὲ πολὺ ἁπλὰ ὑλικά, τὰ «ἄχρηστα – χρήσιμα » ποὺ λέμε ἐμεῖς στὸ Νηπιαγωγεῖο: ἕνα χαρτόκουτο ποὺ μὲ χαρτοκόπτη κάναμε σὲ κάθε πλευρὰ του ἕνα ἄνοιγμα. Στὴ συνέχεια τὸ βάψαμε μὲ τέμπερες καὶ τσαλακώσαμε χαρτὶ τοῦ μέτρου καὶ τὸ κολλήσαμε στὴν κορυφὴ γιὰ νὰ κάνουμε τὸν τροῦλο.

Ἔπειτα κάναμε πολλὰ-πολλὰ μπαλάκια λευκὰ καὶ κόκκινα ἀπὸ γκοφρὲ χαρτὶ (ἑκατοντάδες μπαλάκια) καὶ διακοσμήσαμε τὸν ἐπιτάφιό μας. Πήραμε ἕνα κομμάτι φελιζὸλ καὶ τὸ ντύσαμε μὲ κόκκινο βελουτὲ χαρτὶ καὶ περιμετρικὰ βάλαμε μία ὡραῖα δαντελίτσα, αὐτὲς ποὺ τὶς πουλᾶνε μὲ τὸ μέτρο καὶ φυσικὰ στὸ κέντρο τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν ἀποκαθήλωση.

Μὲ καρφίτσες στερεώσαμε τὸ διακοσμημένο χαρτόκουτο πάνω στὸ φελιζόλ, μὲ βελουτὲ χαρτὶ ντύσαμε δύο κυλινδρικὰ ρολὰ καὶ τὰ κολλήσαμε κάτω ἀπὸ τὸ φελιζὸλ γιὰ νὰ μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ κρατᾶνε στοὺς ὤμους τοὺς τὸν ἐπιτάφιο.

Ἕνας χρυσὸς σταυρὸς μπῆκε στὴν κορυφὴ καὶ ἤμασταν ἕτοιμοι γιὰ τὴν περιφορὰ στὴν αὐλὴ τοῦ Νηπιαγωγείου μας, ἡ ὁποία ἔγινε μὲ περισσὴ κατάνυξη ἀπ’ὅλους ἐνῶ ἀπὸ τὸ μαγνητόφωνο ἀκουγόταν τὰ ἐγκώμια ἀπὸ τὴ φωνὴ τοῦ Πέτρου Γαϊτάνου….

Σᾶς παρακινοῦμε νὰ ἐπιχειρήσετε νὰ τὸ φτιάξετε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά, τὶς ἡμέρες αὐτὲς τοῦ ἐγκλεισμοῦ, ἡ ἐπιτυχία θὰ εἶναι δεδομένη καὶ τὸ ταξίδι τῆς δημιουργίας μόνο χαρὰ θὰ φέρει σὲ ὅλους! Καλὴ μεγαλοβδομάδα!

Μέσα στόν Ἐπιτάφιο τοποθετοῦμε τό πανί μέ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τά παιδιά μποροῦν νά τό χρωματίσουν καί νά τό τοποθετήσουν έκεῖ.

Μπορεῖτε, ἐπίσης, νά ἐκτυπώσετε ἔγχρωμο ἕναν ἀπ’αὐτούς ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλον καί μέ εὐλάβεια μαζί μέ τά παιδιά σας νά τόν τοποθετήσετε στό «κουβούλιο» που κατασκευάσατε…

Θά χαροῦμε πολύ νά δοῦμε φωτογραφίες ἀπό τίς δουλειές σας!

Καλή ἐπιτυχία! Μή… δειλιάσετε!

Posted in Εκπαιδευτικά, Κατηχητικά | 2 Σχόλια

2/ Μένουμε στό σπίτι καί.. μιλᾶμε γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων!

Μένουμε στό σπίτι καί.. μιλᾶμε γιά τήν Κυριακή τῶν Βαϊων!

2/πασχαλινές δραστηριότητες…

Χαίρετε! Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς ἑκατοντάδες ἐπισκέψεις στήν 1η πασχαλινή δραστηριότητα γιά τά λαζαράκια!

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως ὅσους πῆραν ἀφορμή ἀπό τήν ἀνάρτησή μας κι ἔφτιαξαν ὡραιότατα λαζαράκια!

Συνεχἰζουμε τίς πασχαλινές δραστηριότητες μέ ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στήν Κυριακή τῶν Βαΐων. Πρῶτα ἄς διαβάσουμε μαζί μέ τά παιδιά μας τά γεγονότα ἐκείνης τῆς ἡμέρας.

2. Η είσοδος στα Ιεροσόλυμα. 

Για τελευταία φορά ανέβαινε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Ερ­χόταν από τη Βηθανία, όπου είχε αναστήσει το Λάζαρο. Καθώς πλη­σίαζαν στο όρος των Ελαιών, έστειλε δυο μαθητές του στο απέναντι χωριό, λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό. Μόλις μπαίνετε, θα βρείτε ένα γαϊδουράκι, που πάνω του δεν κάθισε κανένας ακόμη. Λύστε το και φέρτε το. Κι αν κάποιος σας ρωτήσει, πείτε του ότι ο Κύριος το χρειάζεται».

Πράγματι, όπως τους είπε ο Ιησούς, έτσι και έγινε. Το αφεντικό του μικρού ζώου, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς το «χρειαζόταν, δεν έφερε καμιά αντίρρηση. Ακόμη και το γαϊδουράκι τους ακολούθησε πρόθυμα.

Οι μαθητές του Ιησού με αγάπη έβαλαν πάνω στο γαϊδουράκι τα ρούχα τους κι έπειτα κάθισαν επάνω του το Δάσκαλό τους. Σιγά – σιγά κατηφόρισαν όλοι μαζί το βουνό και κατευθύνονταν στην Ιε­ρουσαλήμ. Στο δρόμο τους ένα πλήθος από ανθρώπους, που Τον αγα­πούσαν, έστρωναν στο διάβα Του τα ρούχα τους για να περάσει πά­νω απ’ αυτά ο Ιησούς και έψαλαν: «Ευλογημένος είν’ αυτός που έρ­χεται Βασιλιάς, στο όνομα του Κυρίου. Ειρήνη στον ουρανό και δό­ξα στα ύψιστα».

Τα παιδιά σκαρφάλωσαν στις φοινικιές κι άρχισαν να πετούν κλαδιά στους άλλους. Όταν περνούσε ο Χριστός, όλοι κινούσαν τα κλαδιά, που κρατούσαν στα χέρια και φώναζαν κι αυτά: «Ωσαννά… Ευλογημένος ο ερχόμενος…»

Μποροῦμε στή συνέχεια νά ἐντοπίσουμε στήν εἰκόνα ὅσα ἀναφερονται στή διήγηση καί νά προσκαλέσουμε τά παιδιά νά χρωματίσουν τήν εἰκόνα.

Παιχνίδια!

ἄς παίξουμε!

Πῶς θά φτιάξουμε βάγια;

ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ!

Τό ὑλικό`ἐμπλουτίζεται!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Posted in Εκπαιδευτικά, Κατηχητικά, Ποιμαντική νέων | Σχολιάστε